aylık arşivler

İbrahim ARIKAN

İbrahim Arıkan, Çanakkale Cephesi’nde düşmanla çarpışmak için gönüllü olarak askere yazılmıştır. 5 ay boyunca cephede kalan İbrahim Arıkan, anılarını şöyle anlatmıştır: 19 Ekim 1915’te ateş hattını teslim aldık. Düşman bizim birinci hat siperleri­ne mesafe olarak çok yakında bulunduğu için top ateşi yapamıyor fakat karakedi ismini verdiğimiz makineli bombadan çok miktarda …

Daha Fazla

Mersinli Mehmed Fasih Bey

Çanakkale Muharebeleri’ne katılan Mersinli Mehmed Fasih Bey, cephede yaşadıklarını gün gün yazmıştır. Mersinli Mehmed Fasih Bey’in Kanlısırt Günlüğü’nden duygularını ve düşüncelerini daha iyi anlayabilmekteyiz. Örneğin 5 Kasım 1915 tarihinde yaşadıklarını şöyle anlatmıştır: 5.11.1915-CUMA 05:30- Siperleri gezdim. Bölüğün gösterdiği gayret ve fedakarlıktan pek ziyade memnunum. Yerime geldim. Çay ve nargileyi çekiştirmeye …

Daha Fazla

Ruhi Bey

Karargah-ı Umumi Muhafız Piyade Bölüğü Kumandanı olarak görev yapan Mülazım-ı evvel Ruhi Bey, Çanakkale Cephesi’ndeki anılarını şöyle anlatmıştır: Harp başlamadan yedi ay evvel Teke Burnu’ndaydım. Seddülbahir’de ilk düşman ihraç edilirken ona karşı ilk müdafaayı yapan bizdik; yani 26’ncı Alay… Ve muhtelif taarruzlara iştirak ettim. Üç defa yaralandım. Düşman Anafartalar’dan, Arıburnu’ndan …

Daha Fazla

Ayaşlı Ecir Bin Mustafa

Çanakkale Cephesi’nde 124’üncü Alay’da görev yapan Ayaşlı Ecir Bin Mustafa, düşman kaçıncaya kadar Zığındere’de bulunmuştur. Çatlak kurşunun kum torbasına çarpması sonucu gözüne kum taneleri kaçan Ayaşlı Ecir Bin Mustafa bir gözünü kaybetmiştir. Çanakkale Cephesi’ndeki anılarını ise şöyle anlatmıştır: Mayıs’ta vardık biz. Velakin mayısın kaçıydı orasını bilemeyiz. Şimdi girdik müdafaaya… İşte …

Daha Fazla

Tahir KUMKALE

THE BRITISH ARMY IN THE MEDITERRANEAN, 1919-1939 (Q 14424) Top Chamlar Tepe Fort (Battery No 49) the three guns which were known conjointly as ‘Asiatic Annie’. Between Eren Keui and Kum Kale (Asia Minor). Copyright: © IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205249535 Balkanlar’da eşkıya takibi ile başlayıp, Çanakkale Cephesi, Sina Cephesi, Filistin …

Daha Fazla

İsmail KURU

1892 yılında Yenice’nin Hıdırlar Köyü’nde doğan İsmail KURU’nun askerlik hayatı 82 ay sürmüştür. 89 yaşındaki İsmail KURU, Çanakkale Cephesi’nde askerlik yapmıştır ve anılarını şöyle anlatmıştır: Çanakkale’nin içinde Şükrü Paşa’nın yanında yirmi dört ay kaldım. Cevat Paşa diye genç bir zabit vardı Şükrü Paşa’nın Yaveri. Topçuydum. 5’inci Topçu Alayı, 1’inci Tabur, …

Daha Fazla

İsmail OVALIÇAVUŞ

1891 yılında Yenice’nin Karabey Köyü’nde doğan İsmail OVALIÇAVUŞ, Çanakkale Cephesi ve Millî Mücadele’ye katılmıştır. Sekiz sene askerlik yapan İsmail OVALIÇAVUŞ, topçu çavuşu olarak görev yaptığı Çanakkale Cephesi’ni şöyle anlatmıştır: Çanakkale’de bölüklere taksim ettiler. Bahr-i Sefıt Boğazı, 3’üncü Ağır Topçu Alayı, 2’nci Bölük’te kaldım. Hamidiye Kalesi’ndeydim. Almanların da bizim üç bölüğümüzün …

Daha Fazla

Mehmet ORAL

1893 yılında Yenice’nin Akçakoyun Köyü’nde doğan Mehmet ORAL, Arabistan Cephesi ve Çanakkale Cephesi’nde görev almıştır. 8 ay Arabistan’da kaldıktan sonra bedel vererek köyüne dönmüştür ve bu sırada Çanakkale Muharebeleri başlamıştır. 88 yaşındaki Mehmet ORAL, Çanakkale Cephesi’ndeki anılarını şöyle anlatmıştır: Geldiğimin on ikinci günü Çanakkale’de savaş başladı. Ben de Çanakkale’ye katıldım. …

Daha Fazla

Ahmet BAŞARAN

1887 yılında Yenice’nin Çınarcık Köyü’nde doğan Ahmet BAŞARAN’ın askerlik hayatı altı yıl sürmüştür. Çanakkale Cephesi’nde ağır topçu olarak görev alan 94 yaşındaki Ahmet BAŞARAN, Çanakkale Cephesi’ndeki anılarını şöyle anlatmıştır: Çanakkale’ye ilk vardığımda Çimenlik Kalesi’nde 60-70 gün talim yaptırdılar. Sonra bizi bölüklere dağıttılar. Ben 6’ncı Bölük’e düştüm… Nara Kalesi’ne verdiler. Nara …

Daha Fazla

Halil HELVACI

1892 yılında Ezine’nin Geyikli Bucağı’nda doğan Halil HELVACI’nın askerliği Çanakkale Cephesi’nde başlamıştır ve Arabistan Cephesi’yle devam etmiştir. Üç sene Çanakkale Cephesi’nde bulunan 89 yaşındaki Halil HELVACI, anılarını şöyle anlatmıştır: Çanakkale’de 27’nci Alay’daydım. Atatürk bizim paşamızdı. Üç sene Seddülbahir ve Arıburnu’nda çarpıştım. Bir keresinde üç gün hep süngü harbi yaptık düşmanla. …

Daha Fazla