Perşembe , Haziran 13 2024

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı sonrası toplumu çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırmak için her alanda köklü devrim hareketlerine girişmiştir. Büyük tarihsel dönüşümün sürekliliğini sağlayacak düşünsel ve kültürel temelleri oluşturmaya yönelen Atatürk’ün eğitim ve öğretimle birlikte yeni devletin ideolojisine uygun olarak “milli tarih “ve “milli dil” çalışmalarına da ağırlık verdiği görülmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda 15 Nisan 1942 yılında çalışmalarına başlayan Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İkinci Dünya Savaşı’nın zor koşullarına karşın Cumhuriyet Tarihi ile ilgili çok sayıda arşiv belgesi, kitap ve eşya toplamaya başlamış ve günümüzde sahip olduğu kütüphane ve arşivin temellerini atmıştır. Enstitü’nün kuruluş amacı, “Türk İstiklâl Savaşı, Türk İnkılâbı ve Türkiye Cumhuriyet rejiminin dayandığı esaslar hakkında her türlü araştırmalarda bulunmak; bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplayarak kütüphane ve müzeler meydana getirmek ve bir arşiv kurmak; Türk İnkılâp ve Rejimini memleket içinde ve dışında tanıtmak için dersler ve konferanslar vermek ve her türlü yayınlarda bulunmak” olarak belirtilmiştir.

Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, bünyesindeki Devrim Tarihi Müzesi ile toplumun bilgilenmesine dönük çalışmalara doğrudan katkı sağlamıştır. Ayrıca Enstitünün kütüphanesinde 10.000’e yakın kitap, arşivinde ise dijital ortamda yaklaşık 100.000 belge, çok sayıda fotoğraf ve pul ile bazı gazetelerin koleksiyonları hizmete açılmıştır.

Araştırmacıların Yararlanma Durumu

Türk İnkılap Tarihi Enstitü’nde araştırma yapmak isteyen araştırmacıların, üzerinde çalışacakları araştırmanın konusu ve amacını açık bir şeklide belirten bir dilekçe ile enstitüye şahsen başvuru yapabilmektedirler. (Çalışma izni verilenler iki adet fotoğrafı dilekçelerine eklerler). Resmi kurum ve kuruluşlardan araştırma yapmak için gelen kişilerin referans getirmeleri ve çalışma yapacakları konu ile ilgili bir yazıyı, kendi kurum ve kuruluşlarından alarak dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Araştırmacılar çalışmaya başlamadan önce Ek-A ve Ek-B formlarını doldurup imzalarlar ve salona Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Arşivi’nin vermiş olduğu kart ile girebilirler. Kart verilen süre için geçerlidir. Araştırmacılar, arşiv salonuna sadece kâğıt ve kalem ile girebilir ve yanlarında başka eşya bulunduramazlar. Araştırmacılar, kendilerine verilen arşiv dokümanlarından yalnız kendileri faydalanabilirler. Başkalarına veremezler.

İLETİŞİM

Telefon: (0312) 316 62 69

Adres: Gümüşdere Mahallesi, Ankara Ünv. Makine Müh., 06135 Keçiören/Ankara

tite.ankara.edu.tr