Cumartesi , Eylül 26 2020

Siyasî

Sultan V. Mehmet Reşat (1844-1918)

1909-1918 yılları arasında ki Osmanlı Padişahı’dır. 2 Kasım 1844’te Çırağan Sarayı’nda doğmuştur. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Saray geleneklerine göre yetiştirilmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. Doğu kültürünü incelemiştir. Mevlevilik ile yakından ilgilenmiştir. Kardeşi II. Abdülhamid tahta çıkınca (1876) veliaht durumuna gelmiş ve bununla beraber sarayda gözetim altında …

Daha Fazla

Halil Menteşe (1874-1948)

         1874 yılında Milas’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, İstanbul’da Halkalı Ziraat Mektebi’ne girmiştir. Henüz bu okulu bitirmeden Hukuk Mektebine geçmiştir. İkinci sınıfta okurken ülkedeki istibdat yönetimi yüzünden huzursuz olmuş Paris’e giderek, hukuk öğrenimini burada sürdürmüştür. Siyasal felsefeye merak salmış, Rousseau ve Spencer üzerinde çalışmıştır. Fransız …

Daha Fazla

Cemal Paşa (1872-1922)

Cemal Paşa (1872-1922)             Asıl adı Ahmed Cemal olup 6 Mayıs 1872’de Midilli’de doğmuştur. 1890 yılında Kuleli Askeri İdadisinden, 1893 yılında ise Mekteb-i Harbiye-i Şahane’den mezun olduktan sonra erkân-ı harbiye tamamlayarak, erkânıharp yüzbaşısı olmuştur. 1898’de Üçüncü Ordu’ya bağlı olarak Selanik’te görevlendirilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyet’i tarafından gerçekleştirilen askeri …

Daha Fazla

Mehmed Talat Paşa (1874-1921)

1 Eylül 1874 tarihinde Edirne’de doğmuştur. İlk eğitimini Vize’de aldıktan sonra Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirmiştir. Babasının vefatı üzerine ailesinin geçimini sağlamak için Edirne Posta ve Telgraf İdaresi’ne staj ile girmiş ve 1891’de telgraf deposu kayıt memuru olmuştur. Aynı zamanda şehirdeki Alliance Israelite Universelle mektebinde Türkçe muallimliği yapmıştır. II. Abdülhamid’in baskı …

Daha Fazla