Cumartesi , Ocak 23 2021
Anasayfa / Arşivler / Türk Tarih Kurumu Arşivi

Türk Tarih Kurumu Arşivi

Türk Tarih Kurumu Arşivi

Türk Tarih Kurumu, Nisan 1931 yılında bizzat Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur ve bu tarih aynı zamanda Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nin de kuruluş tarihi olmuştur. Kütüphane; Türk tarihi, Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konularda zengin ve değerli bilgi kaynaklarına sahip olan tek ihtisas kütüphanesi olma özelliğine sahiptir.

Atatürk, özellikle Avrupa devletlerinin ders kitaplarında yer alan Türkler hakkındaki olumsuz iddialara ve “barbar” deyimi kullanılarak bir istilacı kavim şeklinde gösterilmelerine karşılık, bunun böyle olmadığının, cihan tarihinde en eski çağlardan beri hakiki yerinin ne olduğunun ve medeniyete ne gibi hizmetlerinin bulunduğunun araştırılması gerektiğine inanmıştır. Bu amaçla 28 Nisan 1930 tarihinde, Atatürk’ün de bizzat katıldığı Türk Ocakları’nın VI. Kurultayı’nın son oturumunda ve önerisiyle, Afet İnan tarafından 40 imzalı bir önerge sunulmuş ve “Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tetkik etmek için hususî ve daimî bir heyetin teşkiline karar verilmesini ve bu heyetin azasını seçmek salahiyetinin Merkez heyetine bırakılmasını teklif ederiz” denilmiştir. Böylece 16 üyeden oluşan “Türk Tarihi Tetkik Heyeti” kurulmuştur. 29 Mart 1931 tarihinde Türk Ocakları’nın kapanmasıyla 15 Nisan 1931’de “Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti” adı ile yeniden teşkilatlanmış ve 1930’daki ilkeler temel alınarak faaliyetlerine devam etmiştir. Kurumun adı 1935 yılında “Türk Tarihi Araştırma Kurumu” olarak değiştirilmiş, daha sonra ise “Türk Tarih Kurumu” na çevrilmiştir. Kuruluşundan başlayarak çalışmalarını eski Türk Ocağı Halkevleri binasında sürdüren Kurum, 1940 yılı sonlarında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde ayrılan bir bölüme geçmiştir. Ancak her gün zenginleşen kütüphanesi, çalışmaları ve gelişen basımevi dolayısıyla bu yer yetersiz kalmış, 12 Kasım 1967 günü, projesi Sayın Turgut Cansever tarafından çizilen bugünkü modern binasına taşınmıştır. Bu bina 1980 yılında “Uluslararası Ağahan Mimarî Ödülü”nü almıştır.

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde, yaklaşık 250.000 cilt kitap bulunmaktadır ve bunlar değişim, satın alma yoluyla sağlanmıştır. Ayrıca yurtdışında 220, yurtiçinde 60 kurum ve kuruluş ile değişim yapılmaya devam edilmiştir. Osmanlıca, Arapça ve Farsça kaynak eserler başta olmak üzere, Batı dillerindeki eserlerden telif bakımından yasal süresi dolmuş nadir eserler dijitalleştirilmiştir ve çevrimiçi kataloğundaki detaylı arama kısmından eserlerin metinlerine ulaşım imkânı Nadir eserlerin ve el yazması eserlerin 7500’ü dijitalleştirilmiştir ve katalog tarama bölümünden araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca görme engelli akademisyenlerin kütüphaneden faydalanması için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Kütüphanenin içerisinde; kitaplar, süreli yayınlar (dergi, gazete), haritalar, el yazması eserler, basılmamış telif ve çeviri eserler, fotokopiler, mikrofilm, mikrofiş, CD-ROM, video kaset mevcuttur.

Türk Tarih Kurumu Arşivi’nde ise gerek bağış gerekse satın alma yoluyla birçok arşiv malzemesini bünyesinde toplamıştır. Aynı zamanda tarih, arkeoloji ve antropoloji alanlarında oldukça zengin bir kaynak içeriğine sahip olan arşivde, 20 bin kadar nadir eser, 1800 kadar da farklı dillerde yazma eser de yer almıştır. Arşiv, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerini ve Türkiye Cumhuriyeti dönemini kapsamasıyla beraber, belgelerin büyük bölümü Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmıştır. Yeni Türk harfleriyle kaleme alınanların yanında İngilizce, Fransızca, Almanca belgeler de yer almıştır. Arşivde; Atatürk fotoğraf koleksiyonu, fotoğraf ve belge koleksiyonu, İzmir’in Kurtuluşu, Ayasofya Sergisi, Atatürk Fotoğrafları Sergisi’nin yanı sıra, Kıbrıs’ta Hala Sultan Sergisi ve 100. Yılında Kudüs Sergisi düzenlenerek sergi katalogları basılmış, Enver Paşa ve Fahir İz Arşivinin analitik tasnifi tamamlanmıştır.

Araştırmacıların Yararlanma Durumu

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nin okuyucu salonu 9.00 – 17.30 saatleri arasında hizmet verirken, depodan kitap çıkartma işlemi 9.00-12.00 ve 13.30 – 16.30 saatleri arasında hizmete açılmıştır. Kütüphaneden üniversite öğretim üye ve görevlileri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışma yapan araştırmacılar, resmi ve özel kuruluşlarda görevli araştırmacılar ve kişisel araştırmacıların yararlanmasına izin verilmiştir. Ayrıca üniversite son sınıf öğrencilerinin de kütüphaneden yararlanması sağlanmıştır ancak bunun için seminer veya tez çalışmalarını yürüten danışman öğretim üyesinden, öğrencinin adına düzenlenmiş, çalışma konusunu bildiren bir yazının getirilmesi şartı konmuştur. Diğer yandan kütüphanede ödünç verme işlemi yapılamazken, el yazması eserler, telif ve çeviri eserler, nadir basma eserler, yıpranması söz konusu eserler, ansiklopediler, haritalar ve gazetelerin de fotokopileri de verilemiyor.

Türk Tarih Kurumu Arşivi ise, hafta içi 9.00-12:00 – 13:30-17.30 saatleri arasında hizmete açılmıştır. Arşivden Türk ve yabancı bilim adamları, araştırmacılar, resmi ve özel kuruluşların yararlanmasına izin verilmiştir. Arşivde araştırma yapmak için önceden randevu alınması şartı konulmuştur. Araştırma ve inceleme yapmak isteyen araştırmacılar, açık kimlik bilgilerini, adreslerini, araştırmanın amacını ve konusunu belirten bir dilekçe ile (Yüksek lisans ve doktora düzeyindeki araştırmacılar, akademik çalışma yaptıkları kurumlardan alacakları çalışma konularını belirten yazıyı, yabancı uyruklular pasaport ve kimlik örneklerini de ekleyerek) Türk Tarih Kurumu Başkanlığına, bizzat ya da posta ile müracaat yoluyla yapmaları sağlanmıştır. Ayrıca bu müracaatların, yurt dışındaki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliklerinde veya başkonsolosluklarında da yapılabilme imkânı sağlanmıştır. Yapılan müracaatların Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla Türk Tarih Kurumu’na gönderilmesi gerekmektedir. Resmi ve özel kuruluşlardan araştırma yapmak üzere gelen personelin kurumlarından konuyu belirten onaylı bir yazı getirmeleri zorunluluğu vardır.

http://kutuphane.ttk.gov.tr/

İLETİŞİM

Telefon: (0312) 310 23 68

Adres: Kızılay Sokağı, No.: 1, 06100    Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE

ttkinfo@ttk.gov.tr

.reklamalani1010x220 {
line-height: 0;
margin: 20px auto;
text-align: center;
}

.post-listing.post {
margin-bottom: -40px;
}

.e3lan, .e3lan-post{
display:none;
}