aylık arşivler

Ezineli Yahya Çavuş

“Askerimizle başındaki 10 bölük ikmal efradından Ezineli Yahya Çavuş’un cesaret ve besaleti sayesindemezkûr koy sahili boydan boya düşman cesetleriyle dolmuştu. Yahya Çavuş kahraman olduğu kadar sebat ve metanı maiyetinde icrayı nüfuzu sayesinde mangaları efradı ile birlikte müteaddit ve dehşetli bombardımana karşı akşama kadar sebat ile düşmanın yüzlerce askerini öldürdü. İkindinden …

Daha Fazla

Efrat Hem Kurşun Atıyor ve Hem de Süngü Hücumu İçin Emir Bekliyordu

  26. Alay 3. Tabur’un 25 Nisan günkü harekâtını Tabur Komutanı Mahmut Sabri şöyle aktarmaktadır:      “Bugün düşmanın ihracatı beş taburu geçmişti. Fakat iki taburdan ziyadesi mahvolmuştu. Takriben 450 kişi tenakus etti. Aynı zamanda düşman kütleleri fazlalaştı hatta harp çok büyüdü, geceleyin bir süngü hücumu tasmim edildi düşman da bunu …

Daha Fazla

Kahraman Dardanos

“Kepez Burnu yükseltisine tahkim edilmiş Dardanos Bataryası 18 Mart günü elde edilen zaferin en büyük kahramanlıklarından biridir. Bu batarya çatışmasının herkesin konuştuğu diğer sürprizi ise Dardanos!  Dardanos ağır çatışmalar sırasında her gün sürekli düşman bombardımana maruz kalıyordu. 18 Mart sonrasında Dardanos’u, bombaların isabet ettiği yeleri, bataryaların yakın ve uzak çevrelerindeki …

Daha Fazla

Seyit Onbaşı

Çanakkale Boğaz Muharebesi’nin en önemli isimlerden birisi hiç şüphesiz Rumeli Mecidiye Tabyası’ndan görevli Seyit Onbaşı’dır. Görev yaptığı topun vinç kolunun bozulması nedeniyle, tabyasındaki ağır toplardan kaldırarak işlemez hale gelen topunun atışını devam ettirmişti. Seyit Onbaşı, 1936 yılında kendisi ile yapılan mülakatta 18 Mart 1915 tarihini şöyle anlatmıştır: “Düşman gemileri güdük …

Daha Fazla

Arkadaşı Gelinceye Kadar Yerini Bırakmamıştır

Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey, bataryanın her türlü durumu ile bizzat ilgileniyordu. İşlerin en iyi şekilde yürümesi için ne yapılması gerekiyorsa hızlı bir şekilde yerine getiriyordu. En ufak bir gecikme ya da ihmalin çok büyük kayıplara yol açabileceğini öngörüyor ve buna göre davranıyordu. 7 Mart 1915 tarihinde iki Fransız ve iki …

Daha Fazla

Mehmet Çavuş’un Taltifi

Müttefiklerin Seddülbahir’de 4 Mart 1915 tarihinde karaya asker çıkarmaları üzerine bölgede bulunan birlikler müdahale etmiş, bu esnada Çanakkale Muharebeleri’nin sayısız kahramanlılarından birisi yaşanmıştır. 27. Alay 10. Bölük’ten Mustafa oğlu Mehmet tüfeğinin mekanizması işlemez hale gelince taş kürek eline ne geçirdiyse saldırmış ve düşmanın geri çekilmesini sağlamada önemli rol oynamıştır. Mehmet …

Daha Fazla

Çanakkale Savaşları İle İlgili Ne Okuyacağım?

Mesleki açıdan Çanakkale Savaşları ile hemhal olanlara, maruz kaldığı bilgi çerçevesinde oluşan merakını gidermek için her çevreden gelen soru: Çanakkale Savaşları ile ilgili ne okuyacağım? Cevap: Ne bulmak istiyorsun? Çanakkale Savaşları ile ilgili Türk yazınını çeşitli yaş gruplarına ayırmak oldukça ilginç bir çalışma olurdu. En kaba tasnifle çocuk, genç, orta …

Daha Fazla

Tercüman-ı Hakikat sayfasından Çanakkale Harbi’ne dair…

Tebliğ Resmi 19 Kanun-i evvel 1331 tarihi ile Karargâh-ı Umumiye’den tebliğ olunmuştur. Çanakkale cephesinde: Seddülbahir’de 17 – 18 Kanun-i evvel gecesi sağ cenahta ziyadece bomba muharebesi yapmış ve merkezde sabaha kadar şiddetli topçu ve bomba atışı devam etmiştir. 18 Kanun-i evvel öğleden sonra sağ cenahta tarafımızdan iki lağım patlatılmış ve …

Daha Fazla

Ali BALKAN

1891 yılında Yenice’nin Hıdırlar Köyü’nde doğan Ali Balkan’ın askerlik hayatı 17-18 yaşında Balkan Harbi’yle başlamış, Çanakkale Cephesi ve Rus Cephesi ile devam etmiştir. 7 yıl askerlik yapan Ali Balkan, Seddülbahir’deki anılarını şöyle anlatmıştır: Çanakkale Harbi açıldı. Enver derlerdi Harbiye Nazırı. O geçti başa. Çanakkale’ye geldik. Seddülbahir’e. Baktık düşman çıkıyor Seddülbahir’den. …

Daha Fazla

Ali ŞİMŞİR

1892 yılında Çan’ın Karakoca Köyü’nde doğan Ali ŞİMŞİR’in askerlik hayatı 1915 senesinde başlamış ve dört sene sürmüştür.  Çanakkale Cephesi ve Rus Cephesi’nde düşmanla çarpışan 89 yaşındaki Ali ŞİMŞİR, Anafartalar’daki anılarını şöyle anlatmıştır: Mustafa Kemal’i duyardık, Anafartalar’da grup kumandanıydı o zaman. Tekirdağ’da 68 gün talim gördüm. Hemen cepheye girdim. Eceabat’ın arka …

Daha Fazla