günlük arşivler

Harekât-ı Bahriye Corbett

Kitabın Adı:  Harekât-ı Bahriye Corbett, Yazarın Adı: Sir Julian Corbett Çeviren Adı: Ali Rıza Seyfioğlu Basım Yeri: Matba’a-i Bahriye Basım Yılı: 1926 Sayfa Sayısı: 678 Cilt Tipi:  Kağıt Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Dil: Osmanlı Türkçesi      İngiltere Hükümeti, İmparatorluk Savunma Komisyonu tarih şubesinin belgelerine dayanarak Sir Julian Corbett tarafından …

Daha Fazla

Harb-i Umûmî Tarihi

Kitap Adı: Harb-i Umûmî Tarihi  Yazarın Adı: Stegemann, Hermann Çeviren: Mehmed Nihad Basım Yılı: 1918 Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Askeriye Sayfa Sayısı: 202 Cilt Tipi:  Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kağıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Eser, 1914-1918 arası meydana gelen büyük harbe dair yazıldığı dönem için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. …

Daha Fazla

Gelibolu Şıhb-i Ceziresi Üzerinde Bulunmakta Olan İngiliz Heyet-i Seferiyesi’nin Tahliye Harekâtından Bahis Olup İngiltere Harbine Nezareti Tarafında Matbuat Vasıtasıyla Neşr Ettirilen General Sir Charles Monroe’nun Raporu Tercümesidir.

Eserin Adı:  Gelibolu Şıhb-i Ceziresi Üzerinde Bulunmakta Olan İngiliz Heyet-i Seferiyesi’nin Tahliye Harekâtından Bahis Olup İngiltere Harbine Nezareti Tarafında Matbuat Vasıtasıyla Neşr Ettirilen General Sir Charles Monroe’nun Raporu Tercümesidir. Yazarın Adı:  Charles Monroe Tercümanın Adı:  Rahmi Bey Basım Yılı: 1916 Basım Yeri: Matbaa-i Amire İstanbul Sayfa Sayısı: 27 Cilt Tipi: …

Daha Fazla

Çanakkale Tahliyesi

Kitap Adı: ÇANAKKALE TAHLİYESİ Kitabın yazarı: John de Robeck-Wemys-Rozelin Kitabın Mütercimi: Karargâh-ı umumi İstihbarat Şubesine Memur Erkan-ı Harbiye-i Bahriye’den Hüsameddin Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Amire Basım Yılı: 1333[1917] Sayfa Sayısı: 20 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Bu eser müttefik ordunun Gelibolu Yarımadası’ndan tahliyesini resmi …

Daha Fazla

Çanakkale Raporu

Kitap Adı: ÇANAKKALE RAPORU Kitabın yazarı: Sir Muris Hungay Kitabın Mütercimi: Karargâh-ı Umûmî İstahba‛rat Şu‛besine Me‛mûr Erkân-ı Harbiye-i Bahriyeden Hüsameddin Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Amire Basım Yılı: 1333 Sayfa Sayısı: 75 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kağıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Bu eser, 14 Ağustos 1914 tarihinden deniz harekâtına …

Daha Fazla

Çanakkale Raporları

Kitap Adı;  Çanakkale Raporları Kitabın Yazarı;  Ellis Ashmead Bartlett Basım Yeri;  İstanbul: Matbaa-i Âmire Basım Yılı;  1331[1915] Sayfa Sayısı; 191 Cilt Tipi; Karton Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; Osmanlı Türkçesi             Bu eser, savaş esnasında millî duyguları ön plana çıkmış, Osmanlı Devleti´ne ve Türk Milleti’ne karşı ön yargılı bir …

Daha Fazla

Kumkale Muharebatı

Kitap Adı;  Kumkale Muharebatı Kitabın Yazarı;  Mehmed Celaleddin Basım Yeri;  İstanbul Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası Basım Yılı;  10 Ağustos 1920 Sayfa Sayısı; 51 Cilt Tipi; Karton Kapak Dil; Osmanlı Türkçesi Eser, dört yıllık genel savaşta yalnız iki gün süren Kumkale Muharebelerini ele almıştır. İki gün sürmesine rağmen çok çetrefilli geçtiğini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu hususta çıkarmadan …

Daha Fazla

Çanakkale’de Bahriyelerimiz

Kitap Adı: ÇANAKKALE’DE BAHRİYELİLERİMİZ Muharriri: Emil VEDEL Kitabın Mütercimi: Başkumandanlık Karargâh-ı Umumisi İstihbarat Şubesi’nde Memur İhtiyat Mülâzım-ı Sânisi Ahmed Lütfullah Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Âmire Basım Yılı: 1332[1916] Sayfa Sayısı: 86 Cilt Tipi: Karton Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Bu kitap 1915-1920 yılları arasında Osmanlı subaylarına yararlı …

Daha Fazla

Çanakkale Seferi

Kitap Adı: ÇANAKKALE SEFERİ Kitabın yazarı: FER-CHARLES ROUX Kitabın Mütercimi: Mehmed Nihad, Veliahd-ı Saltanat Yâveri Erkân-ı Harb Binbaşı Asım Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Üçüncü Şube’den Erkân-ı Harbiye Stajyeri Yüzbaşı Basım Yeri: Matbaa-i Askeriye Basım Yılı: 1337[1921] Sayfa Sayısı: 272 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Fer-Charles …

Daha Fazla

Çanakkale Muharebesi

Kitap Adı;  Çanakkale Muharebesi Kitabın Yazarı;  Carl Mühlmann Basım Yeri;  Erkân-ı Harbiye Umûmî Talim ve Terbiye Dairesi Basım Yılı;  1925 Sayfa Sayısı; 126 Cilt Tipi; Karton Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; Osmanlı Türkçesi Osmanlı ordusundaki modernizasyon çalışmaları için getirilmiş binlerce subaydan sadece biri olan Alman subay Carl Mühlmann’ın anılarından …

Daha Fazla