günlük arşivler

1914-1918 Cihan Harbi Sırasında Torpido Tayyarelerinin Kullanılması

Tayyarelerin torpido atmak için kullanılması hususunda ilk teşebbüs bundan otuz sene kadar evvel o zamanlar bahriye istihkam yüzbaşısı olan Guidoni isminde bir İtalyan tarafından yapılmıştır. Mumaileyh bir kara tayyaresinin yüksek irtifadan atılmak üzere mahdut ağırlıkta bir torpidoyu taşıması keyfiyetini tetkik etmiştir. 1912 senesinde İngiliz bahriyesi de meseleyi azamî bir dikkatle …

Daha Fazla

Çanakkale Güllelenirken

Çanakkale Muharebeleri’ne dair ilk şiir, Türk Yurdu Dergisi’nin 11 Nisan 1915 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Ey bir zaman ölü yurdu dirilten kız! Ey Jandark!Ey müstevlî korsanların eliyleAteşlere yanan müncî! Bugün bak ne büyük fark,Katillerin milletinle el ele!… Fransa’ya bir destan kazandıran Napolyon!Sent Elen’in ey muazzam sürgünü!Fransızlar unuttular artık kimdir Velington.Envalid’den uzan, …

Daha Fazla

Çanakkale Gazeli

(Manzûme-i Hümâyûn) Sultan V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Muharebeleri’nden zaferle ayrılan Türk ordusuna yazmış olduğu gazel, Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Şiirin Aslı Savlet etmişti Çanakkale’ye bahr ü berdenEhl-i İslam’ın iki hasm-ı kavisi birden Asker evladlarımın piş-geh-i azmindeAczini eyledi idrak nihayet düşmen Kadr ü haysiyyeti pa-mal olarak etti firarKalb-i İslam’a nüfuz eylemeğe …

Daha Fazla

Bir Kahramanın Destanı

Çanakkale Muharebeleri’ne bizzat katılmış ve 24-25 Mayıs gecesi Arıburnu’nunda şehit olmuş olan Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa’nın yazdığı şiir, Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmıştır. Üçyüz otuzda ben geldim askereDüşman bitmeyince almam tezkereHam talim lazımdır, hem müzakereÇalışın kardaşlar günümüz bu günCihad Müslüman’a en büyük düğün … Türk, asker esvâbını giyince kükrer“Allah Allah” diye …

Daha Fazla

Asker Ağzından

İbrahim Alaaddin, ilk olarak Çanakkale Muharebeleri’ne dair yazdığı şiirleri Tanin Gazetesi’nde yayınlamış, daha sonra da “Çanakkale İzleri” adı altında kitap olarak bastırmıştır. Taşından kanlarla silerek pasıYurdu yakut gibi mal yapacağız,Sahilde ölürsek mavi atlasıKumlardan türbeye şal yapacağız. Biz Çanakkale’yi demir yürekleKurtarmaya geldik candan emekle.Düşmanı boğmaya yelken kürekleSeddülbahr önünde sal yapacağız. Zümrüt …

Daha Fazla