Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN

Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN

ÖZGEÇMİŞ

İstanbul doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra 2019 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Tarih Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede Askeri Tarih Araştırmaları Alanında Yüksek Lisans yapmaktadır.