Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Arşivi

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı Arşivi

Türk askerî tarihinin bilimsel yöntemlerle araştırılıp yazılması, gelecek kuşaklara aktarılması, ulusal ve uluslararası askerî tarih alanında tanıtılmasını sağlamak amacıyla görev ve faaliyetlerini yürüten Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı, 10 milyonu bulan belge koleksiyonuyla askeri tarih çalışan araştırmacılar için önemli bir arşivdir.