Cuma , Temmuz 3 2020
Anasayfa / Çanakkale Muharebeleri

Çanakkale Muharebeleri

Sultan V. Mehmet Reşat (1844-1918)

1909-1918 yılları arasında ki Osmanlı Padişahı’dır. 2 Kasım 1844’te Çırağan Sarayı’nda doğmuştur. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Saray geleneklerine göre yetiştirilmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. Doğu kültürünü incelemiştir. Mevlevilik ile yakından ilgilenmiştir. Kardeşi II. Abdülhamid tahta çıkınca (1876) veliaht durumuna gelmiş ve bununla beraber sarayda gözetim altında …

Daha Fazla

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK)

Yaklaşık beş yüz yıl boyunca, üç kıtaya hükmederek birçok ulus ve ülkeyi yönetimi altında toplamış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşadığı zor günlerinde, onun egemen olduğu topraklardan pay almak isteyen emperyalist devletlerin, İstanbul’a ulaşmak için birleşerek yüklendikleri Çanakkale Boğazı’nda verilen savaş gerek Türk tarihinde gerekse de dünya tarihinde önemli bir …

Daha Fazla

33’üncü Piyade Alayı

33’üncü Alay Komutanı Yarbay Ahmet Şevki Bey Çanakkale Savaşları’ndaki zorlu mücadele günlerinde, üstün başarı ve kahramanlık örneği gösteren birliklerden biri de 33’üncü Piyade Alayı’dır. Büyük Türk Şairi Mehmet Akif Ersoy’un, “Şu Boğaz Harbi nedir var mı ki dünyada eşi, En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.” diyerek başlayıp ölümsüzleştirdiği ve gerçek …

Daha Fazla

Halil Menteşe (1874-1948)

         1874 yılında Milas’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, İstanbul’da Halkalı Ziraat Mektebi’ne girmiştir. Henüz bu okulu bitirmeden Hukuk Mektebine geçmiştir. İkinci sınıfta okurken ülkedeki istibdat yönetimi yüzünden huzursuz olmuş Paris’e giderek, hukuk öğrenimini burada sürdürmüştür. Siyasal felsefeye merak salmış, Rousseau ve Spencer üzerinde çalışmıştır. Fransız …

Daha Fazla

ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NIN SONUÇLARI

Barış BORLAT[1] GİRİŞ Anadolu Yarımadası’nın kuzey batısında bulunan, Ege ve Marmara denizlerini birbirine bağlayan Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı ile Asya-Avrupa ve Akdeniz-Karadeniz bağlantılarını sağlayan önemli bir su yoludur. Osmanlı başkenti İstanbul’un anahtarı olan Çanakkale Boğazı, Rusya’nın sıcak denizlere açılma yolu olması ve stratejik öneme sahip bulunması nedeniyle pek çok siyasi …

Daha Fazla

ENVER PAŞA (1881-1922)

               Asıl adı İsmâil Enver’dir. İstanbul’da Divanyolu’nda doğmuştur. Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba, 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı olup babası, önceleri Nâfia Nezâreti fen memurluğu yapan, daha sonra surre emini olan ve sivil paşalık rütbesine yükselen Ahmed Bey, …

Daha Fazla

Yüzbaşı C.A. Milward’ın günlüğünün ikinci cildidir. 1915 GELİBOLU KURMAY SUBAYLAR TÜMENİ, YİRMİ DOKUZUNCU ALAY

THE TRANSLATION OF [CAB-45/259] THE DIARY OF CAPT. C.A. MILWARD, INDIAN ARMY, VOL II [CAB-45/259]BRİTANYA HİNT ORDUSUNDA GÖREV YAPAN YÜZBAŞI C.A MILWARD’IN GÜNLÜĞÜNÜN İKİNCİ CİLDİNİNİN ÇEVİRİSİDİR.   This diary was translated from English to Turkish. Translated and prepared by Serhat KAHYAOGLU. Bu günlük İngilizceden Türkçeye çevrilmiştir. Çeviren ve yayına hazırlayan: …

Daha Fazla

Cemal Paşa (1872-1922)

Cemal Paşa (1872-1922)             Asıl adı Ahmed Cemal olup 6 Mayıs 1872’de Midilli’de doğmuştur. 1890 yılında Kuleli Askeri İdadisinden, 1893 yılında ise Mekteb-i Harbiye-i Şahane’den mezun olduktan sonra erkân-ı harbiye tamamlayarak, erkânıharp yüzbaşısı olmuştur. 1898’de Üçüncü Ordu’ya bağlı olarak Selanik’te görevlendirilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyet’i tarafından gerçekleştirilen askeri …

Daha Fazla

Yarımadaya Çıkarma

Müşterek Harekatlar Kararlı Direniş Savaş Bakanlığı ve Amirallik şu beyanatta bulunmuşlardır: Filo ve Ordu tarafından Çanakkale Boğazına yapılan genel saldırı dün de devam etmiştir. Filo tarafından korunan Ordu’nun Gelibolu Yarımadası’nın farklı noktalarına yaptığı çıkarma gün doğumundan önce başlamış ve dikenli tellerle korunan güçlü siperlerdeki düşmanın ciddi direnişine rağmen tamamıyla başarılı …

Daha Fazla