Perşembe , Haziran 13 2024

Milli Kütüphane

Milli Kütüphane

Milli Kütüphane, derleme, satın alma, devir, bağış veya değişim yoluyla sağladığı materyalleri, gerekli teknik işlemlerini tamamladıktan sonra gelecek nesillere aktarmak üzere muhafaza etmekte ve araştırmacıların hizmetine sunmaktadır. Milli Kütüphane, kitap, süreli yayın ciltleri ve diğer materyal türlerinden oluşan yaklaşık 1.700.000 adetlik büyük bir koleksiyona sahiptir. Süreli yayınlar koleksiyonunda bulunan gazete ve dergi sayı adetlerini de eklediğimiz takdirde bu sayı 10 milyonu aşmaktadır. Ayrıca, kütüphaneler arası iş birliği uygulamaları çerçevesinde, araştırmacıların gereksinim duyduğu ve ülkemiz kütüphanelerinde bulunmayan eserleri yurtdışından getirtmektedir. Kuruluş Kanunu gereğince bibliyografyalar ve toplu kataloglar hazırlamakta ve yayınlamaktadır. 18 Mayıs 1955’te kabul edilen “Milli Kütüphane’nin Kuruluşu Hakkında Kanun’a Ek Kanun” ile Milli Kütüphane bünyesinde bir Bibliyografya Enstitüsü’nün kurulması sağlanmıştır. Ayrıca 1993 yılında, Milli Kütüphane bünyesinde bir Basımevi’ nin kurulması ile yayıncılık faaliyetleri nicelik ve nitelik olarak artış göstermiştir.

 

Milli Kütüphane kuruluş çalışmaları, 15 Nisan 1946’da Millî Eğitim Bakanlığı Yayımlar Müdürlüğü’nde küçük bir büroda başlatılmış, kısa bir süre içinde 8000 eseri içeren bir koleksiyon oluşturulmuştur.1 Nisan 1947’de geçici bir süre için başka bir binaya taşınmış ve bu dönemde koleksiyon adedi 60.000’e ulaşmıştır. Söz konusu koleksiyonu hizmete sunabilmek için Ankara Kumrular sokakta bulunan ve günümüzde Ankara İl Halk Kütüphanesi’ne ev sahipliği yapan bina sağlanmış ve Milli Kütüphane, 16 Ağustos 1948’de kullanıcıya açılmıştır. Milli Kütüphane 29 Mart 1950 tarihinde kabul edilen Kuruluş Kanunu ile yasal kimlik kazanmıştır.1965-73 yılları arasında ilk binanın gelecekteki gereksinimleri karşılayamayacağı düşünülerek yeni bir binanın planlanması çalışmalarına başlanmış ve bina 1982 yılında tamamlanmıştır. Milli Kütüphane, 5 Ağustos 1983’te yeni binasında kullanıcılarına hizmet vermeye başlamıştır.

 

Milli Kütüphane koleksiyonuna baktığımızda, derleme, satın alma, bağış veya değişim yoluyla sağladığı kitapların veri tabanında bibliyografik işlemleri tamamlanmış hali 1.090.363 adettir. Eski Harfli Türkçe matbu kitaplar, El Yazması Eserler, Süreli Yayınlar (gazete ve dergi), 1913-1960 yılları arasında üretilen, yerli ve yabancı sanatçı ve orkestraların seslendirdiği taş plak ve plastik plak koleksiyonu, Türk siyasi ve ticaret hayatını yansıtan afiş koleksiyonu, bu koleksiyonu destekleyen lobi afiş koleksiyonu, röprodüksiyon koleksiyonu, ünlü ressamlara ait yağlıboya, suluboya, karakalem ve karışık teknikle yapılmış tablolar, 1890-1960 yılları arasını içeren, özellikle Cumhuriyet dönemi Misak-ı Milli sınırlarını da kapsayan, stratejik özelliği bulunan haritalar ile İstiklal Savaşı ve savaş vaziyet planları, şehir imar-iskan planları, Türkiye sınırları açısından gerektiğinde başvurulacak kartografik materyaller, 1933’ten günümüze kadar basılmış ve yayımlanmış pullar, ilk gün zarfları, kartpostallar, davetiye, broşür, tezhip ve çeşitli sanat fotoğrafları, Karagöz ve Hacivat kukla oyunundan tiplemelerin tasvirleri, milli piyango biletleri, T.C. Merkez Bankası tarafından 1950’li yıllardan günümüze kadar tedavüle sürülen paraların yanı sıra müzik, film ve grafik içerikli geniş bir CD ve DVD koleksiyonun da arşivlenmekte olduğunu görüyoruz.

 

Araştırmacıların Yararlanma Durumu:

Öncelikle kütüphane, hafta içi 09:00-24:00 ile hafta sonu 09:30-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Milli Kütüphane ’den akademisyenler, kamu çalışanları ve emeklileri, bir meslek odası veya baroya kayıtlı meslek sahipleri, yazılı veya görsel basın mensupları, üniversite ve yüksekokul öğrencileri veya mezunları, Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen görme özürlü kimlik kartına veya tam teşekküllü hastanelerden alınan ve görme özürlü olduğunu belgeleyen sağlık raporuna sahip görme engelliler, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, yabancı uyruklu araştırmacılar yararlanabilir. Ancak yabancı uyruklu araştırmacıların araştırma yapabilmesi, Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük gereği Başkanlıkça araştırma yapabilecekleri konusunda verilen olumlu görüş ve izine bağlıdır. Ayrıca araştırmacılar kütüphaneden yararlanabilmek için giriş kartı veya Başkanlıktan yazılı izin almak zorundadır. Giriş kartı almak isteyen kişinin, kütüphaneye gelerek kayıt bölümüne başvurması, bağlı olduğu kurum veya kuruluştan alınmış kimlik belgesini göstererek, kullanıcı giriş formunu doldurup imzalaması gerekir. Başvuran kişinin dijital fotoğraf makinesi ile fotoğrafı çekilerek, kullanıcı barkod numarası ile bu fotoğrafını içeren giriş kartı kendisine teslim edilir. Üyelik koşullarını taşımadığı halde kütüphaneden yararlanmak isteyen kişiler ise Başkanlığa yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Başvuruları Başkanlıkça uygun görülen kişilere durumlarına uygun giriş kartı verilir.

İLETİŞİM

Telefon: 0 312 212 62 00

Adres: Bahçelievler Son Durak 06490 Çankaya/Ankara

[email protected]

https://kasif.mkutup.gov.tr/