Murat KARATAŞ

ÖZGEÇMİŞ

 

Ankara doğumludur. Ankara Kurtuluş Lisesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi’nde eğitim görmüştür. Türk düşünce hayatı, Türk siyasi hayatı, Çanakkale kent tarihi, Çanakkale Savaşları ile ilgili bir çok bilimsel makalesi ve araştırma eser niteliğinde kitabı bulunmaktadır. Halen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilimdalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.