günlük arşivler

5’inci Ağır Topçu Alayının 12 Şubat 331 Tarihli Muharebe Raporu

Muharebeden evvelki vaz’iyet                 1- Vaz’iyet-i Umûmiye:                 6 Şubat bombardımanında medhal istihkâmatından husule getirdiği hasar ağır topçu Beşinci Alay’ın inşaat-ı istihkâmiye kıt’atının önce sabaha kadar sa’y ve gayretle hemen kâmilen tamir ve ıslah edilmiş sabahleyin tekmil bataryalar harbe hazır halde bulunmuş idi. Ertuğrul, Orhaniye, Seddülbahir bataryaları tamamiyle harbden evvelki …

Daha Fazla