aylık arşivler

25 Nisan 1915 Arıburnu Çıkarması

Nurşah Gökçe Çakı tarafından yayına hazırlandı. Arıburnu 25 Nisan 1915 Amfibi Harekâtı             19 Şubat-18 Mart 1915 tarihleri arasında sadece donanmayla gerçekleştirilen Boğaz Harekâtı’nın Tümgeneral Cevat Paşa (Çobanlı)[1] komutasındaki Türk savunması karşısında başarısız olması sonucunda Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma hedeflerine ulaşamayan İtilaf Devletleri, …

Daha Fazla

26-30 Nisan 1915 Kıyı Muharebeleri

Nurşah Gökçe Çakı tarafından yayına hazırlandı. 26 Nisan günü, ilk günün şiddetli mücadelelerine kıyasla daha sakin geçti. Mücadeleler daha çok mevzii çarpışmaları şeklinde gelişti. Ancak günün ilk saatlerinden beri kendilerinden sayıca ve teknik bakımdan üstün olan düşman kolordusu karşısında mücadele eden ve gece vakti de taarruzları sürdüren 19. Tümen birlikleri …

Daha Fazla

Osmanlı Arşiv Belgelerine göre Amele Taburları (1914-1918)

ÖZET Amele Taburları diyebileceğimiz geri hizmet birlikleri dünyadaki her orduda olduğu gibi Osmanlı Ordusu’nda da yer almıştır. Yol, köprü yapımı gibi lojistik hizmetleri yerine getiren bu askeri sınıfta gayri müslimlerin muvazzaf asker olarak istihdamı, Tersane-i Amire’de 1850’li yıllara kadar gitmektedir. I.Dünya Savaşı’nın patlak vermesine kadar madenler dâhil çeşitli işlerde çalıştırılan …

Daha Fazla

Çanakkale Kara Savaşları Öncesi ve Sırasında Psikolojik Harekât Faaliyetleri, Askerlerin Psikolojileri ve İçinde Bulundukları Koşullar (Mart 1915- Ocak 1916)

ÖZET 25 Nisan 1915’te İtilâf Devletleri ordusunun Gelibolu Yanmadası’na ayak basmaları ile birlikte, İtilâf Devletleri Türk askerinin üzerinde baskı kurabilmek için yoğun bir psikolojik harekât faaliyetine başlamıştı. Türk yetkililer de hazırladıkları bildirilerle, İtilâf Devletleri ordusu içinde bulunan değişik etnik ve dinsel yapıya mensup askerlere yönelik psikolojik harekât faaliyetlerine girişmişti. Savaşa …

Daha Fazla

Çanakkale Savaşları’nda Lağım Muharebeleri

Giriş: Kale Kuşatmalarında Kullanılan Lağım Yöntemi ve Çanakkale Savaşları’nda Lağım Açmak Gereksinimine Dair Çanakkale Kara Savaşları, ortalama sekiz buçuk ay sürmüştür. 18 Mart Boğaz Savaşı’nın ardından 25 Nisan 1915 tarihinde Kumkale, Seddülbahir ve Arıburnu bölgelerine çıkarma yapan İtilaf Devletleri’ne mensup askerler, bu süreçte bu bölgelerde tutunmaya çalışmışlardır. Kumkale’de barınamayan Fransız …

Daha Fazla

Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal

20’nci yüzyıl başında Avrupa’da esen savaş rüzgârları, 1914 yılı yaz aylarına gelindiğinde kıtayı adeta bir barut fıçısı haline getirmiş, kısa sürede birbirini izleyen karşılıklı savaş ilanlarıyla o güne dek görülmemiş yoğunlukta bir savaş başladığında Avrupa’nın hiçbir parçası ortaya çıkan bu mücadelenin uzağında kalamamıştı, tıpkı Osmanlı Devleti gibi… Çanakkale cephesi ise, …

Daha Fazla