Perşembe , Ağustos 13 2020

Biyografi

Sir Edward Grey

Grey’in, Sir Henry Campbell-Bannerman tarafından Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla- 1905 yılında- politik kariyeri yükselişe geçmiştir. Özellikle göreve başlamasının hemen ardında yaşanan Fas Krizi (1905-06) ile Grey ardıllarının politikalarını devam ettirmiştir. Fas Krizi’nde Birleşik Krallık’ın tutumu- Almanya’ya karşı Fransa’nın desteklenmesi- 1914 yılında patlak verecek olan Birinci Dünya Savaşı’nı da etkilemiştir. Grey …

Daha Fazla

John Arbuthnot Fisher

Denizcilik hayatına 13 yaşında başlayan Fisher, gelecekteki kariyerinde Birinci Dünya Savaşı’nda Kraliyet Donanması’na yön verecektir. İlk deneyimi Kırım Savaşı olmuş ve bu savaşta henüz bir öğrenci olmasına karşın yeteneklerini üstlerine ispatlamayı başarmıştır. 1874 yılına gelindiğinde kaptanlığa terfi eden Fisher, İskenderiye bombardımanında önemli bir yer almış ve HMS Inflexible isimli gemiye …

Daha Fazla

David Llyod George

Lloyd George’nin politik kariyeri 1890 yılında, 55 yıl boyunca mensubu olacağı Avamlar Kamarası’na girmesiyle başladı. 1895 yılına gelindiğine kendisi Liberal Parti’nin radikal kesiminin liderliğini yapıyordu. Güney Afrika Savaşı’na tamamen karşı gelmiş ve bunun sonucunda kendisi 1901 yılında Birmingham’da linç edilmenin eşiğine gelmiştir. Sir Henry-Campbell-Bannerman tarafından Ticaret Kurulu’nun başkanlığına atanan Lloyd …

Daha Fazla

Sultan V. Mehmet Reşat (1844-1918)

1909-1918 yılları arasında ki Osmanlı Padişahı’dır. 2 Kasım 1844’te Çırağan Sarayı’nda doğmuştur. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Gülcemal Kadın Efendi’dir. Saray geleneklerine göre yetiştirilmiştir. Arapça, Farsça ve Fransızca öğrenmiştir. Doğu kültürünü incelemiştir. Mevlevilik ile yakından ilgilenmiştir. Kardeşi II. Abdülhamid tahta çıkınca (1876) veliaht durumuna gelmiş ve bununla beraber sarayda gözetim altında …

Daha Fazla

Halil Menteşe (1874-1948)

         1874 yılında Milas’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladıktan sonra, İstanbul’da Halkalı Ziraat Mektebi’ne girmiştir. Henüz bu okulu bitirmeden Hukuk Mektebine geçmiştir. İkinci sınıfta okurken ülkedeki istibdat yönetimi yüzünden huzursuz olmuş Paris’e giderek, hukuk öğrenimini burada sürdürmüştür. Siyasal felsefeye merak salmış, Rousseau ve Spencer üzerinde çalışmıştır. Fransız …

Daha Fazla

ENVER PAŞA (1881-1922)

               Asıl adı İsmâil Enver’dir. İstanbul’da Divanyolu’nda doğmuştur. Doğumu ile ilgili olarak Türkçe ve Almanca otobiyografilerinde farklı tarihler verilmektedir (23 Kasım 1881 Çarşamba, 6 Aralık 1882 Çarşamba). Ailesi Manastırlı olup babası, önceleri Nâfia Nezâreti fen memurluğu yapan, daha sonra surre emini olan ve sivil paşalık rütbesine yükselen Ahmed Bey, …

Daha Fazla

Cemal Paşa (1872-1922)

Cemal Paşa (1872-1922)             Asıl adı Ahmed Cemal olup 6 Mayıs 1872’de Midilli’de doğmuştur. 1890 yılında Kuleli Askeri İdadisinden, 1893 yılında ise Mekteb-i Harbiye-i Şahane’den mezun olduktan sonra erkân-ı harbiye tamamlayarak, erkânıharp yüzbaşısı olmuştur. 1898’de Üçüncü Ordu’ya bağlı olarak Selanik’te görevlendirilmiştir. Bu sırada İttihat ve Terakki Cemiyet’i tarafından gerçekleştirilen askeri …

Daha Fazla

REDUCED BIOGRAPHY OF WINSTON CHURCHILL

BIOGRAPHY OF WINSTON CHURCHILL November, 2019 Serhat KAHYAOĞLU Western Languages and Literatures/English Language and Literature 190206013 “I am finished. *” When the calendars showed the 1970’s, one of the greatest commanders in the world had already passed away. Up until now, that man’s life has been briefed and discussed. However, …

Daha Fazla

Mehmed Talat Paşa (1874-1921)

1 Eylül 1874 tarihinde Edirne’de doğmuştur. İlk eğitimini Vize’de aldıktan sonra Edirne Askeri Rüştiyesi’ni bitirmiştir. Babasının vefatı üzerine ailesinin geçimini sağlamak için Edirne Posta ve Telgraf İdaresi’ne staj ile girmiş ve 1891’de telgraf deposu kayıt memuru olmuştur. Aynı zamanda şehirdeki Alliance Israelite Universelle mektebinde Türkçe muallimliği yapmıştır. II. Abdülhamid’in baskı …

Daha Fazla