Muharebeler

Türk-Alman İttifakı

Osmanlı Devleti ile Almanya’nın askeri münasebetleri 18. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştı. Ancak tam anlamıyla bu münasebetin meyveleri 1913 yılından sonra alındı.[1] Osmanlı ordusundaki ıslahatlara öncülük eden Alman Heyeti’nin ve Enver Paşa’nın çalışmaları, Birinci Dünya Savaşı’na giderken Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’na göre bambaşka bir teşkilatla savaşa girmesini sağlayacaktı. 1914 yılının Temmuz …

Daha Fazla

Seferberliğin İlanı

Avrupa’daki gerginliğin tırmanmasıyla Osmanlı Devleti bir taraftan kendisine müttefik ararken bir taraftan da askeri hazırlıklarına başladı. Bu çerçevede 27 Temmuz 1914 tarihinde kolordulara tebliğ edilen emirle dört haftalık bir talim için bir miktar ihtiyat askerinin celbine karar verildi ve bu süre içerisinde piyade bölüklerinin mevcudu 130’ar askere çıkarıldı. Bununla beraber …

Daha Fazla

Osmanlı Devleti’nin İttifak Denemeleri:

Osmanlı Devleti, Balkan Harbi yenilgisinden sonra hem maddi hem de manevi bir krize girdi. Yaşadığı güç kaybıyla beraber uluslararası arenada yalnızlaşan Osmanlı Devleti, jeopolitik ve stratejik olarak diğer devletlerin hedefi haline geldi. Bu sebeple zaten yaklaşmakta olduğu bilinen büyük bir savaşın arifesinde hiçbir devlet Osmanlı Devleti’ni bir müttefik olarak yanında …

Daha Fazla

Müstahkem Mevkii Komutanlığı ve Boğaz Savunması

Çanakkale Cephesi’nin açılmasıyla beraber boğaz savunmasından sorumlu Müstahkem Mevkii Kumandanlığı ve 3. Kolordu savunma düzenini yapılandırıyordu. Müstahkem Mevkii’e tebliğ edilen 8 Kasım 1914 tarihli savunma planına göre savunma tertibatı denizden gelebilecek ve karadan gelebilecek saldırılara karşı iki kısma ayrılıyordu. Denizden gelebilecek saldırılarak göre dört ana savunma bölgesi oluşturuldu. Plana göre …

Daha Fazla

Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli)

2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile imzalanan gizli ittifak antlaşmasının ardından Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti ancak diğer yandan savaş için seferberliğini sürdürüyordu. Eylül ayına gelindiğinde Osmanlı Devleti hala topyekûn bir savaş için hazır değildi. Almanya’nın ittifak stratejisi gerçekten de başarılıydı. Osmanlı Devleti ile imzalanan antlaşma sırasında Rusya’ya savaş ilan …

Daha Fazla

3 Kasım 1914 Bombardımanı

29 Ekim’de Rus limanlarının bombardıman edilmesi Osmanlı Devleti’ni bir an da savaşın içine çekti. Almanlar ile yapılan ittifak anlaşması gereğince bu durum kaçınılmazdı. Bunun akabinde Kafkas sınırında teyakkuzda bekleyen Rus Ordusu 1 Kasım 1914 tarihinde taarruza başladı. Boğaz önlerinde bulunan Birleşik Filo’nun 18 gemisi de Boğaz’ın giriş tahkimatlarını bombardıman etti. …

Daha Fazla

18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi

Goeben ve Breslau adlı Alman gemilerinin 10 Ağustos 1914’te Fransızlara ait Cezayir’deki limanları bombalayarak Çanakkale Boğazı’nda içeri alınmalarının ardından bunları izleyen İngiliz kruvazörleri de 11 Ağustos’ta Çanakkale önlerine gelmiştir. 27 Ağustos 1914’te Çanakkale Boğazı’nı ablukaya almışlardır. Daha sonra Fransız gemilerinin de katıldığı Birleşik Filo, Limni ve Bozcaada’da üslenerek sayılarını giderek …

Daha Fazla

8 Mart 1915 Harekâtı

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalanan ittifak anlaşmasından sonra 3 Ağustos 1914 tarihinde seferberlik ilan edilmiştir. Ertesi gün Başkomutanlık ’tan gelen emir ile de boğazla kısmen kapatılmıştır. Savunma amaçlı oluşturulmaya başlanan mayın hatlarında ticaret gemileri için geçit bırakılmış ve işaret şamandıralarının kaldırılıp fenerler söndürülmüştür. Aynı gün içinde Çanakkale Boğazı’na ilk …

Daha Fazla

Türk-Alman İttifakı

Osmanlı Devleti ile Almanya’nın askeri münasebetleri 18. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştı. Ancak tam anlamıyla bu münasebetin meyveleri 1913 yılından sonra alındı.[ Osmanlı ordusundaki ıslahatlara öncülük eden Alman Heyeti’nin ve Enver Paşa’nın çalışmaları, Birinci Dünya Savaşı’na giderken Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’na göre bambaşka bir teşkilatla savaşa girmesini sağlayacaktı. 1914 yılının Temmuz …

Daha Fazla