Müstahkem Mevkii Komutanlığı ve Boğaz Savunması

Çanakkale Cephesi’nin açılmasıyla beraber boğaz savunmasından sorumlu Müstahkem Mevkii Kumandanlığı ve 3. Kolordu savunma düzenini yapılandırıyordu. Müstahkem Mevkii’e tebliğ edilen 8 Kasım 1914 tarihli savunma planına göre savunma tertibatı denizden gelebilecek ve karadan gelebilecek saldırılara karşı iki kısma ayrılıyordu. Denizden gelebilecek saldırılarak göre dört ana savunma bölgesi oluşturuldu. Plana göre ‘Giriş Bölgesi’ denilen birinci bölgede düşmanın boğaza girişine engel olmak temel plandı. İkinci bölge yani ‘Obüs Bölgesi’nin vazifesi, birinci bölgeden herhangi bir düşman unsurunun geçmesine ve ana bataryaların menzili dışında kalan Erenköy Koyu’na konuşlanmasına engel olmaktı. Üçüncü bölge olarak tayin edilen ‘Kepez-Havuzlar ve Soğanlı Bölgesi’ düşmanın mayın tarama ve imha teşebbüslerine engel olacaktı. Dördüncü bölge ‘Çanakkale-Kilitbahir Bölgesi’ ise son savunma hattı olarak düşmanın Marmara Denizi’ne geçişini engelleyecekti.

Karadan gelebilecek bir saldırıya karşı da savunma tertibatı Liman von Sanders’in 5’inci Ordu Kumandanlığı’na getirilmesiyle şekillendi. Buna göre; 5’inci ve 7’nci Fırkalar Gelibolu, Bolayır ve Kavak bölgesinde, 9’uncu Fırka, Ağıldere’den itibaren tüm yarımadanın sahil savunmasıyla vazifelendirildi. Yarbay Mustafa Kemal [ATATÜRK] Bey’in komutasındaki 19’uncu Fırka ise ihtiyat olarak Bigalı’da bulunuyordu. Anadolu yakasının savunmasından ise 3’üncü ve 11’inci Fırkalar sorumluydu.

Liman Paşa’nın bu savunma tertibatındaki asıl amacı, kıyıda yeterli gözetleme postaları bulundurup, düşmana karaya çıktıktan sonra mukabele etmekti. Çünkü esas kuvvet kıyılara konuşlandırılırsa Birleşik Filo bombardımanından ziyadece etkilenirdi. Bu durum da düşmanın kolaylıkla Kilitbahir Platosu’na ilerlemesine ve boğaz tahkimatını tamamen susturup İstanbul’a geçiş yolunun açılmasına sebep olabilirdi.[1] [1] T.C Genelkurmay Başkanlığı, Harp Tarihi Gezileri II, Ankara Genelkurmay Basımevi 2010, s. 14.

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.