Savaş Öncesi

Türk-Alman İttifakı

Osmanlı Devleti ile Almanya’nın askeri münasebetleri 18. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştı. Ancak tam anlamıyla bu münasebetin meyveleri 1913 yılından sonra alındı.[1] Osmanlı ordusundaki ıslahatlara öncülük eden Alman Heyeti’nin ve Enver Paşa’nın çalışmaları, Birinci Dünya Savaşı’na giderken Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’na göre bambaşka bir teşkilatla savaşa girmesini sağlayacaktı. 1914 yılının Temmuz …

Daha Fazla

Seferberliğin İlanı

Avrupa’daki gerginliğin tırmanmasıyla Osmanlı Devleti bir taraftan kendisine müttefik ararken bir taraftan da askeri hazırlıklarına başladı. Bu çerçevede 27 Temmuz 1914 tarihinde kolordulara tebliğ edilen emirle dört haftalık bir talim için bir miktar ihtiyat askerinin celbine karar verildi ve bu süre içerisinde piyade bölüklerinin mevcudu 130’ar askere çıkarıldı. Bununla beraber …

Daha Fazla

Osmanlı Devleti’nin İttifak Denemeleri:

Osmanlı Devleti, Balkan Harbi yenilgisinden sonra hem maddi hem de manevi bir krize girdi. Yaşadığı güç kaybıyla beraber uluslararası arenada yalnızlaşan Osmanlı Devleti, jeopolitik ve stratejik olarak diğer devletlerin hedefi haline geldi. Bu sebeple zaten yaklaşmakta olduğu bilinen büyük bir savaşın arifesinde hiçbir devlet Osmanlı Devleti’ni bir müttefik olarak yanında …

Daha Fazla

Müstahkem Mevkii Komutanlığı ve Boğaz Savunması

Çanakkale Cephesi’nin açılmasıyla beraber boğaz savunmasından sorumlu Müstahkem Mevkii Kumandanlığı ve 3. Kolordu savunma düzenini yapılandırıyordu. Müstahkem Mevkii’e tebliğ edilen 8 Kasım 1914 tarihli savunma planına göre savunma tertibatı denizden gelebilecek ve karadan gelebilecek saldırılara karşı iki kısma ayrılıyordu. Denizden gelebilecek saldırılarak göre dört ana savunma bölgesi oluşturuldu. Plana göre …

Daha Fazla

Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli)

2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile imzalanan gizli ittifak antlaşmasının ardından Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti ancak diğer yandan savaş için seferberliğini sürdürüyordu. Eylül ayına gelindiğinde Osmanlı Devleti hala topyekûn bir savaş için hazır değildi. Almanya’nın ittifak stratejisi gerçekten de başarılıydı. Osmanlı Devleti ile imzalanan antlaşma sırasında Rusya’ya savaş ilan …

Daha Fazla

3 Kasım 1914 Bombardımanı

29 Ekim’de Rus limanlarının bombardıman edilmesi Osmanlı Devleti’ni bir an da savaşın içine çekti. Almanlar ile yapılan ittifak anlaşması gereğince bu durum kaçınılmazdı. Bunun akabinde Kafkas sınırında teyakkuzda bekleyen Rus Ordusu 1 Kasım 1914 tarihinde taarruza başladı. Boğaz önlerinde bulunan Birleşik Filo’nun 18 gemisi de Boğaz’ın giriş tahkimatlarını bombardıman etti. …

Daha Fazla

Türk-Alman İttifakı

Osmanlı Devleti ile Almanya’nın askeri münasebetleri 18. yüzyılın sonlarından itibaren başlamıştı. Ancak tam anlamıyla bu münasebetin meyveleri 1913 yılından sonra alındı.[ Osmanlı ordusundaki ıslahatlara öncülük eden Alman Heyeti’nin ve Enver Paşa’nın çalışmaları, Birinci Dünya Savaşı’na giderken Osmanlı Devleti’nin Balkan Savaşları’na göre bambaşka bir teşkilatla savaşa girmesini sağlayacaktı. 1914 yılının Temmuz …

Daha Fazla

Osmanlı Devleti’nin İttifak Girişimleri

Osmanlı Devleti, Balkan Harbi yenilgisinden sonra hem maddi hem de manevi bir krize girdi. Yaşadığı güç kaybıyla beraber uluslararası arenada yalnızlaşan Osmanlı Devleti, jeopolitik ve stratejik olarak diğer devletlerin hedefi haline geldi. Bu sebeple zaten yaklaşmakta olduğu bilinen büyük bir savaşın arifesinde hiçbir devlet Osmanlı Devleti’ni bir müttefik olarak yanında …

Daha Fazla