günlük arşivler

Çanakkale’den Kaçanlara -İngilizlere

Midhat Cemal, Çanakkale Muharebeleri’ne dair şiirini Harb Mecmuası’nda yayınlamıştır. Tarih mürekkeple yazılmaz, onu her günTedvîn eder akmaktan usanmaz kanı Türk’ünTürk’ün ki eğer nâmını etmezse zaman yâdTarihini milletlere eyler gider inşâd … Kimdir bu kaçanlar, karınız mı kızınız mı?Cidden o mehâbetlidirednodlarınız mı?Bir şâibe şeklinde duran öyle denizde?Nâmusunuzun derbeder enkâzını biz de …

Daha Fazla

Çanakkale Türküsü

Ömer Çakır, Çanakkale Muharebeleri için en çok söylenen türkünün öyküsünü anlatmıştır. Çanakkale içinde vurdular beniÖlmeden mezara koydular beniOf gençliğim eyvah Çanakkale köprüsü dardır geçilmezAl kan olmuş suları bir tas içilmezOf gençliğim eyvah Çanakkale içinde aynalı çarşıAnne ben gidiyorum düşmana karşıOf gençliğim eyvah Çanakkale içinde bir dolu destiAnneler babalar ümidi kestiOf …

Daha Fazla

Çanakkale Şehitliğinde

Enis Behiç, Çanakkale Muharebeleri’ne dair şiirini 1915 yılında Türk Yurdu Dergisi’nde yayınlamıştır. Ey şimdi köyünden pek çok uzakta,Ey şimdi bir yığın kara topraktaUyanmaz uykuya dalmış olanlar,Şehitlik şanını almış olanlar!…Yan yana dizilen mezarlarınızZemîne semâvî iftihar olmuş.Dünyaya kapanan nazarlarınızTanrı’nın mağfiret nûruyla dolmuş.… Ey şimdi sevgili âilesinden,Ey şimdi gençliğin her hevesindenAyrılıp bayrağa kavuşan …

Daha Fazla

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı İşbirliği Protokol’ü Yenilendi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı arasındaki işbirliği yeni yapılan protokol ile birlikte yenilendi. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir’in imzaladığı protokol dâhilinde; Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan’a dair hazırlanan akademik ve bilimsel çalışmalar üniversite öğretim üyeleri …

Daha Fazla