günlük arşivler

Çanakkale Hakikâtleri

Kitap Adı: Çanakkale Hakikâtleri Kitabın yazarı: Bahr-ı Sefîd Heyet-i Seferiyyesi Muhabir-i Resmiyyesi Sidney Mosley Kitabın Mütercimi: Karargâh-u Umûmî İstihbarat Şubesine Memur Erkân-ı Harbiye-i Bahriye’den Hüsameddin Basım Yeri: İstanbul-Matbaa-i Âmire Basım Yılı: 1916 Sayfa Sayısı: 37 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Eser, Çanakkale Savaşları sırasında …

Daha Fazla

Büyük Harbde Türk Harbi Cilt 2

Kitap Adı: Büyük Harbde Türk Harbi Cilt 2 Kitabın yazarı: Fransız Erkân-ı Harbiye Binbaşısı Maurice Larcher Kitabın Mütercimi: Bursalı Mehmed Nihad Basım Yeri: Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye Onuncu Şubesi Basım Yılı: 1928 Sayfa Sayısı: 455 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Eserin yazarı olan Maurice Larcher, …

Daha Fazla

Çanakkale

Kitap Adı: Çanakkale Kitabın Yazarı: Granville Roland Fortescue Kitabın Mütercimi: Rahmi Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Âmire Basım Yılı: 1915 Sayfa Sayısı: 22 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Eserin kapak kısmı mevcut değildir. Eser, Amerikalı gazeteci ve yazar Granville Roland Fortescue tarafından 1915 yılında yayımlanmıştır. …

Daha Fazla

Harbde Osmanlı Zabiti Çanakkale’de Şehidler Bayramı

Kitap Adı;  Harbde Osmanlı Zabiti Çanakkale’de Şehidler Bayramı Kitabın Yazarı;  Kırçovalı Abdullah Sıdkı Basım Yeri;  Matbaa-i Orhaniye Basım Yılı; 1333[1917] Sayfa Sayısı; 47 Cilt Tipi; Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; OsmanlıTürkçesi Çanakkale Savaşları, harp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Birçok yeniliğin ilk kez kullanıldığı bu savaşlarda yaşananları tutulan …

Daha Fazla

Gelibolu Hatıratı

Kitap Adı; Gelibolu Hatıratı Kitabın Yazarı; Kaymakam Mehmed Emin Basım Yeri; Mekteb-i Harbiye Matbaası – İstanbul Basım Yılı; 1327[1911] Sayfa Sayısı; 41 Cilt Tipi; Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; OsmanlıTürkçesi             Eser 1910-1911 yıllarında Kaymakam Mehmed Emin tarafından kaleme alınmış bir hatırattır. Eserin tamamı, Gelibolu ile ilgilidir ve merak …

Daha Fazla

ÇANAKKALE İZLERİ “Anafartalar’ın Müebbet Kahramanına”

Kitap Adı;  ÇANAKKALE İZLERİ “ Anafartalar’ın Müebbet Kahramanına” Kitabın Yazarı;  İbrahim Alaaddîn [Gövsa] Basım Yeri;  Kitâbhâne-i Hilmi, Marifet Matbaası, İstanbul Basım Yılı;  1926  Sayfa Sayısı; 83 Cilt Tipi; Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; Osmanlı Türkçesi Çanakkale Muharebeleri devam ederken Harbiye Nezareti tarafından propaganda amaçlı Çanakkale harp sahasına ziyaretler …

Daha Fazla

Büyük Harpte Çanakkale Seferi

Kitap Adı;  Büyük Harpte Çanakkale Seferi Kitabın Yazarı; Bursalı Mehmed Nihad Basım Yeri;  İstanbul: İlhami Fevzi Matbaası Basım Yılı;  1926 Sayfa Sayısı; 34 Cilt Tipi; Karton Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; Osmanlı Türkçesi Çanakkale Muharebeleri’ne katılan Bursalı Mehmed Nihad, 1886’da Bursa’da doğdu. 42 yıllık kısa hayatına kendi harp tecrübelerinden (Trablusgarp, …

Daha Fazla

Çanakkale Cebhesinde Duyup Düşündüklerim

Kitap Adı;  Çanakkale Cebhesinde Duyup Düşündüklerim Kitabın Yazarı;  Uryanizâde Ali Vahid Basım Yeri;  İstiklal Matbaası, Basım Yılı;  1332-1334[1916-1918] Sayfa Sayısı; 37 Cilt Tipi; Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; Osmanlı Türkçesi             Çanakkale Muharebeleri’nin edebiyata yansıması hususunda ilk eserlerden biri olan bu çalışma, 18-23 Ekim 1915 tarihleri arasında Suriye, …

Daha Fazla

Büyük Harb-Çanakkale Cebhesi

Kitap Adı: Büyük Harb-Çanakkale Cebhesi Kitabın yazarı: Erkân-ı Harbiye YüzbaşısıDukakinzâde Feridun [Dirimtekin] Basım Yeri: Askerî Akademiler Kumandanlığı Matbaası Basım Yılı: 1927 Sayfa Sayısı: 112 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Büyük Harb-Türk Cepheleri eseri Harp Akademisi 1926-1927 eğitim yılında ders kitabı olarak okutulmuş bir eserdir. …

Daha Fazla

Osmanlılar! Ne kadar vakit daha Almanların plânlarını dinleyeceksiniz?

            Çanakkale muharebelerinde cephe gerisine yapılan saldırılardan biri de propaganda amaçlı saldırılar olmuştur. Muharebe sahasına ve yakınındaki sivil yerleşim yerlerine daha önceden hazırlanmış bildiri metinlerinin, görsel malzemenin, yanıltıcı haberlerin havadan uçakla atılması şeklinde gerçekleşmiş olan bu saldırılar, İtilaf güçlerinin Çanakkale cephesinden çekilmesinden sonra dahi devam etmiş ve halkı etkilemek amaçlı …

Daha Fazla