aylık arşivler

Osmanlı Devleti’nin İttifak Denemeleri:

Osmanlı Devleti, Balkan Harbi yenilgisinden sonra hem maddi hem de manevi bir krize girdi. Yaşadığı güç kaybıyla beraber uluslararası arenada yalnızlaşan Osmanlı Devleti, jeopolitik ve stratejik olarak diğer devletlerin hedefi haline geldi. Bu sebeple zaten yaklaşmakta olduğu bilinen büyük bir savaşın arifesinde hiçbir devlet Osmanlı Devleti’ni bir müttefik olarak yanında …

Daha Fazla

Müstahkem Mevkii Komutanlığı ve Boğaz Savunması

Çanakkale Cephesi’nin açılmasıyla beraber boğaz savunmasından sorumlu Müstahkem Mevkii Kumandanlığı ve 3. Kolordu savunma düzenini yapılandırıyordu. Müstahkem Mevkii’e tebliğ edilen 8 Kasım 1914 tarihli savunma planına göre savunma tertibatı denizden gelebilecek ve karadan gelebilecek saldırılara karşı iki kısma ayrılıyordu. Denizden gelebilecek saldırılarak göre dört ana savunma bölgesi oluşturuldu. Plana göre …

Daha Fazla

Goeben (Yavuz) ve Breslau (Midilli)

2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile imzalanan gizli ittifak antlaşmasının ardından Osmanlı Devleti tarafsızlığını ilan etti ancak diğer yandan savaş için seferberliğini sürdürüyordu. Eylül ayına gelindiğinde Osmanlı Devleti hala topyekûn bir savaş için hazır değildi. Almanya’nın ittifak stratejisi gerçekten de başarılıydı. Osmanlı Devleti ile imzalanan antlaşma sırasında Rusya’ya savaş ilan …

Daha Fazla

3 Kasım 1914 Bombardımanı

29 Ekim’de Rus limanlarının bombardıman edilmesi Osmanlı Devleti’ni bir an da savaşın içine çekti. Almanlar ile yapılan ittifak anlaşması gereğince bu durum kaçınılmazdı. Bunun akabinde Kafkas sınırında teyakkuzda bekleyen Rus Ordusu 1 Kasım 1914 tarihinde taarruza başladı. Boğaz önlerinde bulunan Birleşik Filo’nun 18 gemisi de Boğaz’ın giriş tahkimatlarını bombardıman etti. …

Daha Fazla

Anadolu Yakası Şehitlikleri Bakım, Onarım ve İhyasına Yönelik Çalışmalar

Çanakkale ilinin Anadolu Yakası’nda bulunan şehitliklerin bakım, onarım ve ihyasına yönelik çalışmalar Çanakkale Valiliği-İl Özel İdaresi tarafından yürütülmektedir. Çalışmaya dâhil olan yerler Kumkale Ovası İntepe Batarya Şehitliği, Halileli Şehitliği, Kumkale Osmanlı Mezarlığı, Çıplak Köyü Osmanlı Mezarlığı, Gelibolu Şehitliği, Çardak Şehitliği, İntepe Hava Şehitliği, Anadolu Hamidiye Şehitliği, Biga Şehitliği, Hastane Bayırı …

Daha Fazla

Çanakkale Muharebelerinde Lağım Muharebeleri

Doç. Dr. Murat Karataş’ın, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı’nda 2008 yılının bahar-güz sayısında yayımlanan bu çalışmasında, Çanakkale Muharebeleri’nde kullanılan lağım faaliyetlerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Eski bir Türk savaş geleneği olan lağım muharebeleri, Çanakkale Kara Savaşları esnasında da yararlanılan bir yöntem olmuştur. Kara muharebelerinin ilk günlerinden itibaren sarp yamaçlar nedeni ile tıkanan …

Daha Fazla

Çanakkale Şehitlerine

Mehmed Akif, Çanakkale Muharebeleri’ne dair yazmış olduğu şiiri Sebilürreşad Dergisi’nde yayınlamıştır. Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?  En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi. -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!  Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’  Dedirir- …

Daha Fazla

Bir Yolcuya

Necmettin Halil Onan tarafından Çanakkale Muharebeleri için yazılmıştır. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın  Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.  Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın  Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda  Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,  İstiklal uğrunda, namus yolunda  Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. Bu …

Daha Fazla

Üsteğmen Saffet

Arıburnu Cephesi’nin sol kananında düşmanın eline geçmiş bir tepe vardı. Sonradan “Şehitler Tepesi” diye ün alan tepeye yerleştirilen makineli tüfekler, yan ateşiyle Türk siperlerine büyük rahatsızlık ve zararlar vermekteydi. Türk siperleri içine sanki bir kama gibi giren, bu tepenin alınması için emir verilmişti. 125. Alay’ın 10. Bölük Komutanı Üsteğmen Saffet …

Daha Fazla

18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi

Goeben ve Breslau adlı Alman gemilerinin 10 Ağustos 1914’te Fransızlara ait Cezayir’deki limanları bombalayarak Çanakkale Boğazı’nda içeri alınmalarının ardından bunları izleyen İngiliz kruvazörleri de 11 Ağustos’ta Çanakkale önlerine gelmiştir. 27 Ağustos 1914’te Çanakkale Boğazı’nı ablukaya almışlardır. Daha sonra Fransız gemilerinin de katıldığı Birleşik Filo, Limni ve Bozcaada’da üslenerek sayılarını giderek …

Daha Fazla