günlük arşivler

Çanakkale Muharebelerinde Lağım Muharebeleri

Doç. Dr. Murat Karataş’ın, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı’nda 2008 yılının bahar-güz sayısında yayımlanan bu çalışmasında, Çanakkale Muharebeleri’nde kullanılan lağım faaliyetlerinin önemi üzerinde durulmaktadır. Eski bir Türk savaş geleneği olan lağım muharebeleri, Çanakkale Kara Savaşları esnasında da yararlanılan bir yöntem olmuştur. Kara muharebelerinin ilk günlerinden itibaren sarp yamaçlar nedeni ile tıkanan …

Daha Fazla

Çanakkale Şehitlerine

Mehmed Akif, Çanakkale Muharebeleri’ne dair yazmış olduğu şiiri Sebilürreşad Dergisi’nde yayınlamıştır. Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?  En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi. -Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-  Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.  Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!  Nerde-gösterdiği vahşetle ‘bu: bir Avrupalı’  Dedirir- …

Daha Fazla

Bir Yolcuya

Necmettin Halil Onan tarafından Çanakkale Muharebeleri için yazılmıştır. Dur yolcu! Bilmeden gelip bastığın  Bu toprak, bir devrin battığı yerdir.  Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın  Bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda  Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda,  İstiklal uğrunda, namus yolunda  Can veren Mehmed’in yattığı yerdir. Bu …

Daha Fazla

Üsteğmen Saffet

Arıburnu Cephesi’nin sol kananında düşmanın eline geçmiş bir tepe vardı. Sonradan “Şehitler Tepesi” diye ün alan tepeye yerleştirilen makineli tüfekler, yan ateşiyle Türk siperlerine büyük rahatsızlık ve zararlar vermekteydi. Türk siperleri içine sanki bir kama gibi giren, bu tepenin alınması için emir verilmişti. 125. Alay’ın 10. Bölük Komutanı Üsteğmen Saffet …

Daha Fazla

18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi

Goeben ve Breslau adlı Alman gemilerinin 10 Ağustos 1914’te Fransızlara ait Cezayir’deki limanları bombalayarak Çanakkale Boğazı’nda içeri alınmalarının ardından bunları izleyen İngiliz kruvazörleri de 11 Ağustos’ta Çanakkale önlerine gelmiştir. 27 Ağustos 1914’te Çanakkale Boğazı’nı ablukaya almışlardır. Daha sonra Fransız gemilerinin de katıldığı Birleşik Filo, Limni ve Bozcaada’da üslenerek sayılarını giderek …

Daha Fazla

8 Mart 1915 Harekâtı

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalanan ittifak anlaşmasından sonra 3 Ağustos 1914 tarihinde seferberlik ilan edilmiştir. Ertesi gün Başkomutanlık ’tan gelen emir ile de boğazla kısmen kapatılmıştır. Savunma amaçlı oluşturulmaya başlanan mayın hatlarında ticaret gemileri için geçit bırakılmış ve işaret şamandıralarının kaldırılıp fenerler söndürülmüştür. Aynı gün içinde Çanakkale Boğazı’na ilk …

Daha Fazla

57’nci Alay’ın Tarihçesi

25 Aralık 1892 tarihinde kurulan 57’nci Alay’ın, 1 ve 2’nci Tabur’u Trablusgarp’ta, 3’üncü Tabur’u Cebeligarbi’de, 4’üncü Tabur’u Fizan’da ve mızıkası Trablusgarp’ta konuşlanacak şekilde kurulmuştur. Eylül 1910’da ordulara teşkilat değişikliği emri gelmesi üzerine 2’nci Ordu Müfettişliği, 7’nci Kolordu, 19’uncu Tümen ve 57’nci Alay düzenlenmiştir. Alay, muhtelif birliklerden alınan üç piyade taburu …

Daha Fazla

27’nci Alay Tarihçesi

Çanakkale Cephesi’nde 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen kuruluşunda bulunan 27’nci Alay, 31 Temmuz 1914 tarihinde seferberlik emri almış ve bu seferberliği 2 Ağustos 1914 tarihinde tamamlamıştır. Bu dönemde üç piyade taburu, bir ağır makineli tüfek bölüğünden oluşan alayın, 2’nci Tabur’undan bir müfreze Saroz Körfezi’nin kıyı kısmını gözetlemesi için gönderilmiştir. Gelibolu gözetleme …

Daha Fazla

26’ncı Alay Tarihçesi

Çanakkale Muharebeleri’nde 26’ncı Piyade Alayı, 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen’in kuruluşunda 2’nci ve 3’üncü Tabur’u ile bulunmuştur. Basra’da bulunan 1’inci Tabur’un yerine daha sonra başka bir tabur oluşturulmuştur. Alay, kıyı gözetleme ve savunma göreviyle, bir bölük Seddülbahir’de, bir müfreze Kabatepe’de, bir bölük Ece Limanı’nda, alay birlikleri ve karargâhı ise Eceabat’ta olacak …

Daha Fazla

25’inci Alay Tarihçesi

İlk olarak 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen kuruluşunda yer alan 25’inci Piyade Alayı, üç piyade taburu ve bir ağır makineli tüfek bölüğünden oluşmuştur. Alayın komutanlığında Binbaşı Sait, Binbaşı Kadri, Kaymakam İrfan, Binbaşı Cemal Cahit, Binbaşı Ali Nail bulunmuştur. Tabur komutanlarında ise, 1’inci Tabur Komutanı Binbaşı Adil, 2’nci Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet …

Daha Fazla