aylık arşivler

8 Mart 1915 Harekâtı

Osmanlı Devleti ile Almanya arasında imzalanan ittifak anlaşmasından sonra 3 Ağustos 1914 tarihinde seferberlik ilan edilmiştir. Ertesi gün Başkomutanlık ’tan gelen emir ile de boğazla kısmen kapatılmıştır. Savunma amaçlı oluşturulmaya başlanan mayın hatlarında ticaret gemileri için geçit bırakılmış ve işaret şamandıralarının kaldırılıp fenerler söndürülmüştür. Aynı gün içinde Çanakkale Boğazı’na ilk …

Daha Fazla

57’nci Alay’ın Tarihçesi

25 Aralık 1892 tarihinde kurulan 57’nci Alay’ın, 1 ve 2’nci Tabur’u Trablusgarp’ta, 3’üncü Tabur’u Cebeligarbi’de, 4’üncü Tabur’u Fizan’da ve mızıkası Trablusgarp’ta konuşlanacak şekilde kurulmuştur. Eylül 1910’da ordulara teşkilat değişikliği emri gelmesi üzerine 2’nci Ordu Müfettişliği, 7’nci Kolordu, 19’uncu Tümen ve 57’nci Alay düzenlenmiştir. Alay, muhtelif birliklerden alınan üç piyade taburu …

Daha Fazla

27’nci Alay Tarihçesi

Çanakkale Cephesi’nde 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen kuruluşunda bulunan 27’nci Alay, 31 Temmuz 1914 tarihinde seferberlik emri almış ve bu seferberliği 2 Ağustos 1914 tarihinde tamamlamıştır. Bu dönemde üç piyade taburu, bir ağır makineli tüfek bölüğünden oluşan alayın, 2’nci Tabur’undan bir müfreze Saroz Körfezi’nin kıyı kısmını gözetlemesi için gönderilmiştir. Gelibolu gözetleme …

Daha Fazla

26’ncı Alay Tarihçesi

Çanakkale Muharebeleri’nde 26’ncı Piyade Alayı, 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen’in kuruluşunda 2’nci ve 3’üncü Tabur’u ile bulunmuştur. Basra’da bulunan 1’inci Tabur’un yerine daha sonra başka bir tabur oluşturulmuştur. Alay, kıyı gözetleme ve savunma göreviyle, bir bölük Seddülbahir’de, bir müfreze Kabatepe’de, bir bölük Ece Limanı’nda, alay birlikleri ve karargâhı ise Eceabat’ta olacak …

Daha Fazla

25’inci Alay Tarihçesi

İlk olarak 3’üncü Kolordu, 9’uncu Tümen kuruluşunda yer alan 25’inci Piyade Alayı, üç piyade taburu ve bir ağır makineli tüfek bölüğünden oluşmuştur. Alayın komutanlığında Binbaşı Sait, Binbaşı Kadri, Kaymakam İrfan, Binbaşı Cemal Cahit, Binbaşı Ali Nail bulunmuştur. Tabur komutanlarında ise, 1’inci Tabur Komutanı Binbaşı Adil, 2’nci Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet …

Daha Fazla

3’üncü Kolordu Tarihçesi

Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir bölgesinde bulunan 3’üncü Kolordu, 31 Temmuz 1914 tarihinde Harbiye Nezareti ve Erkan-ı Harbiyesi Umumiye Riyaseti’nden istihkam ve ağır topçu ihtiyaçlarını tamamlaması üzerine özel bir seferberlik emri almıştır. Bu emre göre, 3’üncü Kolordu’nun 9’uncu Tümen’e bağlı ağır topçu birlikleri ve istihkam taburuyla seferber olması, Ayvalık’taki 23’üncü Alay’ın, Akçay …

Daha Fazla

İstiklal İlkokulu (Kala-i Sultaniye Rum Kız Mektebi)

Bugünkü Çanakkale Merkez Aslanca Mahallesi Asaf Paşa Caddesi üzerinde bahçeli, ters T planlı, tek katlı, 8 dershaneli taş binadır. Rum cemaati tarafından yaptırılan yapı Kalai Sultaniye Rum Kız Mektebi olarak 1904 yılında eğitim öğretime başlamış ve Cumhuriyetin kurulmasıyla 1923’de okulun adı İstiklal İlk Mektebi olmuştur. 1924 -1927 yıllarında karma eğitime …

Daha Fazla

Cumhuriyet İlkokulu(Kala-i Sultaniye Rum Erkek Mektebi)

Aslanca Mahallesi Hasan Mevsuf Sokağı’nda bahçelik, tek katlı ve bodrumlu olarak inşa edilen taş bina sekiz dershaneli Kale-i Sultaniye Rum Erkek Mektebi olarak 1904 yılında eğitim öğretim hayatına başlamış, 1923 yılında Cumhuriyet İlk Mektebi adını almıştır. 1924-1927 yılları arasında karma eğitim yapılan okul, 1927’de erkek mektebi olmuştur. 1928 yılında tekrar …

Daha Fazla

Çanakkale Askeri Hastahane

Çanakkale merkez, Cevat Paşa Mahallesi Havan Tabya 1. sokaktaki Askeri Hastane binası, 1890’lı yıllarda inşa edilmiştir. O yıllarda “Liman Bayırı Mevkii” olarak bilenen bu yer orada yer alan hastanenin varlığı sebebiyle zamanla “Hastane Bayırı Mevkii” adını almıştır. 1914 I. Dünya Savaşı ve özellikle Çanakkale Savaşı sırasında Merkez Hastanesi adı altında …

Daha Fazla

Yalı Camii

İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen cami Tahvil Ahmet Ağa tarafından inşa edilmiş ve onun adı ile kurulu vakfiyeye kayıtlıdır. Caminin günümüze ulaşan onarım kitabesinden iki önemli yangın geçirdiğini öğreniyoruz. Aynı kitabede yapının bölgede topçu subayı olarak görev yapan ve caminin haziresinde yatan Albay(Miralay) Halil Bey’in gayretleri ile 1853-54 yıllarında …

Daha Fazla