26-30 Nisan 1915 Kıyı Muharebeleri

26-30 Nisan 1915 Kıyı Muharebeleri

Nurşah Gökçe Çakı tarafından yayına hazırlandı. 26 Nisan günü, ilk günün şiddetli mücadelelerine kıyasla daha sakin geçti. Mücadeleler daha çok mevzii çarpışmaları şeklinde gelişti. Ancak günün ilk saatlerinden beri kendilerinden sayıca ve teknik bakımdan üstün olan düşman kolordusu karşısında mücadele eden ve gece vakti de taarruzları sürdüren 19. Tümen birlikleri …

Daha Fazla