Çanakkale’deki Şehitlikler Ziyaret edildi

Çanakkale 16 — Halkevi köycülük kolu tarafından tertip edilen, Arıburnu’ndaki şehitlikleri ziyaret seyahati pazar günü yapılmıştır. Seyahate 500 kişi iştirak etmiştir. Abide başında nutuklar söylenmiş, Mevlut okunmuştur. Genç bir teğmen Çanakkale deniz ve kara muharebeleri hakkında konferans vermiştir. Türk şehitliğinden sonra Çanakkale’de bizimle kahramanca dövüşmüş olan Fransız ve İngiliz mezarlıkları da ziyaret edilmiş ve çelenkler konmuştur. Arıburnu’ndan dönüşte Çanakkale’den Milli Şef İnönü’ye çekilen bir telgrafta aziz şehitlerle birlikte yaşanılan büyük günün tahassüsleri arz edilmiştir. Bu telgraf merasime iştirak eden halk arasından çekilen ve Çanakkale harplerinde bulunmuş üç ihtiyar köylü tarafından imzalanmıştır.[1]


[1] 17 Temmuz 1940, Akşam.

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.