Classic Layout

25 Nisan/6 Mayıs 1915 Tarihleri Arasında 77. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

12/2/331 [25 Nisan 1915] Kabatepe’den On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı’na             Fırka’dan 12/2/31 [22 Nisan 1915] saat 5.25 evvelde [05.25] düşman Arıburunu ile Kabatepe arasında ihrâc teşebbüsünde bulunduğu ve şimdi Arıburnu’na cüz‛î asker çıkardığı haber alındığı berâ-yı ma‛lûmât bildirilmiştir.             Fırka yâverinden 6.05 evvelde [06.05] ta‛lîme çıkılarak hâl-i intizârda bulunulması teblîğ …

Daha Fazla

14 Mayıs/4 Haziran 1915 Tarihleri arasında 57. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi: Dakika: Saat: İkamet Mahalleri: Vukuatı: 11 Mayıs 331 [24 Mayıs 1915] tarihindeki mütâreke gününde defn-i emvât hakkındaki kolordu ta’limâtı 1 – Arıburnu muhârebe cephesindeki emvâtın defni ve mecrûhinin nakli için İngilizlerle akd olunan mütârekenin sûreti ve onun merbûtu olarak bazı nikâddaki şübâhâtı izale için tertip olan izâhat leffen gönderilmiştir. …

Daha Fazla

18/21 Mart 1915 Tarihleri Arasında 19. Tümen’e Ait Muharebe Tutanakları

Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915] Saat: 3.25 Öğleden Sonra [15.25] Kabatepe’den 19. Fırka Kumandanlığı’na Şimdi Muarız’dan bir torpido çıkarak Kabatepe’ye doğru ilerlemekte olduğu ma’ruzdur. 27. Alay 2. Tabur Kumandanı Binbaşı İsmet Tarihi: 5/1/31 [18 Mart 1915] Saat: 4.00 Ba’de [16.00] Vürudu: 3.40 Ba’d [15.40] Kirte’den 19. Fırka Kumandanlığı’na Boğaz dâhilinde …

Daha Fazla

15 Mart/16 Haziran 1915 Tarihleri Arasında Jandarma Birliklerine Ait Muharebe Tutanakları

2 Mart 331 [15 Mart 1915] Kalvert Çiftliği’nden Fırka Emri Müstaceldir Numro 9 1-On Birinci Piyȃde Fırkası ileri kıtʻȃtıyla Bayramiç’e vasıl olmuştur. Fırka karargâhı Bayramiç’tedir. Üç sahra bataryası Ezine’ye gelmiştir. Bu fırka kısm-ı külli ve fırka karargȃhıyla Ezine’de toplanacak ve bir kısm-ı kıtʻȃtı Bayramiç ve civarında kalacaktır. Şimdiye kadar fırkamıza …

Daha Fazla

14/20 Aralık 1915 Tarihleri Arasında 27. Alay’a Ait Muharebe Tutanakları

Tarih: 1 Kanun-ı Evvel 331[14 Aralık 1915] 2. Tabur’dan Sabah Raporu: 1/10/331 [14 Aralık 1915] Saʻat 4.55 Piyȃde ateşi hafif surette teʻȃti edilmektedir.Topçu ateşi yoktur.Nısf’ûl-leyle kadar (100) ve nısf’ûl-leyden sonra 15 bomba cephemize atılmıştır. Tarafımızdan da beş bomba atılmıştır. 25 numrolu siperde bir hafif mecrûh vardır.Lağım hafriyȃtı ve ateşi yoktur.Düşman …

Daha Fazla

Canlı Yayın: Çanakkale’de Cumhuriyet Dönemi Kültür Mekanları

Çanakkale Savaşları Enstitüsü bünyesinde her pazartesi gerçekleşen Kent Sohbetleri etkinliği, Covid-19 tedbirleri kapsamında 4 Mayıs 2020 saat 18:00’de Instagram hesabından canlı yayın olarak gerçekleşecektir. “Çanakkale’de Cumhuriyet Dönemi Kültür Mekanları” konu başlıklı canlı yayında Cevat İNCE moderatörlüğünde Doç. Dr. Güneş ŞAHİN konuk olacaktır. Çanakkale Savaşları Enstitüsü Instagram Hesabına gitmek için tıklatınız!

Daha Fazla

Kurmay Yarbay Mustafa Kemal (ATATÜRK)

Yaklaşık beş yüz yıl boyunca, üç kıtaya hükmederek birçok ulus ve ülkeyi yönetimi altında toplamış olan Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde yaşadığı zor günlerinde, onun egemen olduğu topraklardan pay almak isteyen emperyalist devletlerin, İstanbul’a ulaşmak için birleşerek yüklendikleri Çanakkale Boğazı’nda verilen savaş gerek Türk tarihinde gerekse de dünya tarihinde önemli bir …

Daha Fazla

33’üncü Piyade Alayı

33’üncü Alay Komutanı Yarbay Ahmet Şevki Bey Çanakkale Savaşları’ndaki zorlu mücadele günlerinde, üstün başarı ve kahramanlık örneği gösteren birliklerden biri de 33’üncü Piyade Alayı’dır. Büyük Türk Şairi Mehmet Akif Ersoy’un, “Şu Boğaz Harbi nedir var mı ki dünyada eşi, En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.” diyerek başlayıp ölümsüzleştirdiği ve gerçek …

Daha Fazla

İngiliz Ulusal Arşivleri (The National Archives) Erişime Açıldı!

Dünya çapında yaşanan “Covid-19” salgınından dolayı ziyaretçilere kapatılan İngiliz Ulusal Arşivi (The National Archives), araştırmacıları mağdur etmemek adına sistemlerinde hazırda taranmış bulunan ücretli dokümanlarını “ücretsiz” olarak web sitesinde erişime açtığını duyurdu. Araştırmacıların, arşive erişim sağlamak için siteye üye olarak e-posta adreslerini doğrulaması yeterlidir. Ayrıca araştırmacılar bir sepette toplam on, otuz …

Daha Fazla

Seddülbahir Köyü

Yayına Hazırlayan: Onur KUŞKU             Gelibolu Yarımadası’nın Güney ucunda yer alan Seddülbahir Köyü, Eceabat İlçesine 33 km. uzaklıktadır. Eceabat-Seddülbahir arasındaki yolun 10 km. kısmı virajlı olmakla birlikte sunduğu doğa manzarası yolculuğu keyifli hale getirmektedir. 2019 yılına ait kayıtlara bakıldığında köy nüfusu 264 kişidir. Köy halkı geçimini tarım, hayvancılık ve balıkçılığın …

Daha Fazla