Kültürel Miras

Çanakkale Askeri Hastane

Çanakkale merkez, Cevat Paşa Mahallesi Havan Tabya 1. sokaktaki Askeri Hastane binası, 1890’lı yıllarda inşa edilmiştir. O yıllarda “Liman Bayırı Mevkii” olarak bilenen bu yer orada yer alan hastanenin varlığı sebebiyle zamanla “Hastane Bayırı Mevkii” adını almıştır. 1914 I. Dünya Savaşı ve özellikle Çanakkale Savaşı sırasında Merkez Hastanesi adı altında …

Daha Fazla

Yalı Camii

İlk inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen cami Tahvil Ahmet Ağa tarafından inşa edilmiş ve onun adı ile kurulu vakfiyeye kayıtlıdır. Caminin günümüze ulaşan onarım kitabesinden iki önemli yangın geçirdiğini öğreniyoruz. Aynı kitabede yapının bölgede topçu subayı olarak görev yapan ve caminin haziresinde yatan Albay(Miralay) Halil Bey’in gayretleri ile 1853-54 yıllarında …

Daha Fazla

Havra

19. Yüzyılın ortalarında inşa edildiği bilinen Kentin günümüze kalan tek sinagogu, halen Mekor Hayim adıyla bilinen Yaşan Sinagogu’dur. Eski Havra Sokak olarak da bilinen Büyük Hamam Sokak’taki bina, önce köşk olarak inşa edilmiş; daha sonra sinagoga dönüştürülmüştür. Bina, II. Dünya Savaşı yıllarında askeri gereksinmeler için kullanılmıştır.  Eylül 1945’de cemaate iade …

Daha Fazla

Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi

Bozcaada merkez, Cumhuriyet mahallesi, 20 Eylül Caddesi’nde bulunur. Moloz taş ve tuğla malzeme ile yapılmıştır. Alaturka kiremitli kırma çatılıdır. 1876 yılındaki çıkan yangından zarar gören kilise onarılmış, 8 Temmuz 1890 tarihinde ibadete açılmıştır.sonra yeniden planlanan kent planı kapsamında yapılmıştır. Kilisenin giriş kapısı üzerindeki kitabede 1869 yılında yapıldığı yazılıdır. Avlusunun 20 …

Daha Fazla

Kilitbahir Köyü

Çanakkale Merkez’den Kilitbahir Köyüne geçerken dikkatimizi çeken ilk şey Halil Onan’ın “Dur Yolcu” adlı şirinin ilk iki dizesinden oluşan “Dur Yolcu! Bilmeden Gelip Bastığın Bu Toprak Bir Devrin Battığı Yerdir” ifadesi, Değirmen Burnu Tabyasının hemen arkasındaki yamaca ilişmiştir. Çanakkale Muharebeleri sırasında düşmanın amacı Kilitbahir Platosu’na hakim olmak sonrasında da İstanbul’u …

Daha Fazla

Rumeli Mecidiye Tabyası ve Şehitliği

Rumeli Mecidiye Tabyası, II. Abdülhamit döneminde Asaf Paşa tarafından yaptırılmıştır. Tabyada 8 adet bonet ve 6 adet top yeri bulunmaktadır. Çanakkale Boğazı’nın savunulması bakımından önemli bir konuma sahip olan Rumeli Mecidiye Tabyası, 4. Ağır Topçu Alayı’nın 2. Ağır Topçu Taburu’na bağlı 5. Batarya’nın bulunduğu merkez istihkâmlardan biridir. 18 Mart 1915 …

Daha Fazla

Rumeli Hamidiye Tabyası

Rumeli Hamidiye Tabyası, Sultan II. Abdülhamit döneminde, 1896 yılında, Kilitbahir bölgesindeki top sayısını arttırmak ve boğaz savunmasını güçlendirmek amacıyla yaptırılmıştır. Kilitbahir Kalesi’nin güneyinde ve hemen yanında bulunan Namazgâh Tabyası ile bu tabyanın yaklaşık 400 metre daha güneyindeki Rumeli Mecidiye Tabyası arasında kalan bölgede, yolun sağ yanındaki çam ağaçlarının arasında yer …

Daha Fazla

Namazgah Tabyası

Kilitbahir Kalesi’ni geçtikten sonra yolun deniz kısmında bulunmaktadır. Tabya 26 adet bonetten oluşmaktadır. Sultan III. Mustafa döneminde Osmanlı Ordusu’nun Topçu birliklerinin ıslahı için ülkemize gelen Baron De Tott’un önerisiyle 1770 yılında inşasına başlanmıştır. Çanakkale Boğazı’nın en dar yerine yapılan ilk ve en büyük tabyadır. İlerleyen yıllarda Sultan II. Mahmut, Sultan …

Daha Fazla

Ertuğrul Tabyası

Seddülbahir Köyü’nün batısında, Ertuğrul Koyu’na hâkim, Gözcübaba Tepesi’nin Ertuğrul Koyu’na doğru uzanan güney yamacı üzerinde, denize dönük olarak bulunmaktadır. Boğaz girişini korumakla görevli dört tabyadan biri olup, Sultan II. Abdülhamit döneminde Asaf Paşa’nın çalışmaları sonucu yaptırılmıştır. Tabya 3 bonet ve aralarında bulunan 2 adet top platformundan oluşmuştur. 2 adet uzun …

Daha Fazla

Değirmen Burnu Tabyası

Tabya Eceabat-Kilitbahir yolu üzerinde sağ tarafta, Değirmen Burnu mevkiinde yer almaktadır. 1890 yılında Sultan II. Abdülhamit döneminde yaptırılmıştır. Tabya içinde yer alan kışla binası, yine aynı dönemde yapılmış olup, 19. Yüzyıl Türk askeri mimarisinin güzel bir örneğidir. Tabya içerisinde, kitabesinde II. Abdülhamit’in tuğrası bulunan bir kışla binası yer almaktadır. Kıyıya …

Daha Fazla