Tabur Kâtibi Muharrem Vehbi Efendi

Arıburnu’na ilk çıkarma esnasında 25 Nisan 1915 tarihindeki muharebelerinde 27. Alay’ın 3. Tabur subaylarının şehit ve yaralı düşmesi sonucu tabur komutasız kalmıştı. 3.Tabur Kumandanı Kıdemli Yüzbaşı Halis Efendi yaralandığı gibi Mülazım- evvel İdris ve Mülazım-ı evvel Mustafa Efendiler şehit olmuştu. Taburda  hiç subay kalmaması nedeni ile taburun Hesap Memuru Vehbi Efendi, vazifesi olmadığı halde kumandayı üzerine aldı.  Taburun emir ve komutasını üzerine alan Hesap Memuru Muharrem Vehbi Efendi’nin bu kahramanca davranışı sonucu komutasız kalan birliğin idare etmesi ve 57. Alay muharebe hattına ulaşıncaya kadar taburu savunmada tutması, askeri kaynaklara şu şekilde yansımıştı:

   “12 Nisan 1331’de 27. Alay 3. Taburu 57. Alay’ın muharebe alına yetişinceye kadar 180 rakımlı tepede çok üstün bir düşman karşısında cereyan eden bu hadisler burada zayıf bulunan bir buçuk bölük kuvvetimizin metanetini sarmamıştır. Düşman Kılıçbayır’ından ve Merkeztepe’den gelen yan ateşlerine de mukavemet ederek üç saat sonra 57. Alay’dan makineli tüfek ile bir kısım kuvvetinin gelmesine kadar kahramane sebat ederler. Ve bu zaman içinde düşmanı orada tespit ve işgal ederler. Ve mezkûr makineli tüfek ile 57. Alay’dan tabur gelince düşmanı mezkûr tepeden tard ederler. 57. Alay’ın Düztepe, Kılıçtepe doğrultusunda taarruzunu kolaylaştırmak hususunda 3. Tabur’un buradaki az kuvveti büyük hizmetler ederler.”

     Burada taburun kumandanı kıdemli Yüzbaşı Halis Bey yaralandığı gibi Üsteğmen İdris, Üsteğmen Mustafa Efendiler şehit düşerler. Tabur Komutanın yaralanması ve diğer iki subayın şehit oluşları üzerine burada taburu emir ve komutasını taburun Kâtibi Hesap Memuru Muharrem Vehbi Efendi üzerine alır.

  Bu hamiyetli, şeci hesap memuru, vazifesi olmadığı halde subaylarına yardım etmek, askere şevk ve gayret vermek üzere kendi arzusu ile muharebeye katılmış ve en değerli hizmeti 180rakımlı tepe etrafında komutasız kalan askerlerin emir ve komutasını kendiliğinden üzerine alan ve 57. Alay’ın gelmesine kadar nispetsiz derece de üstün bir düşman karşısında mevkiini muhafaza eylemiştir. Tarafımızdan zayiat verilmekle beraber düşmana çok daha fazla zayiat verdirilmiş ve düşmanın verdiği zayiatla düşmanın gözü yılmış ve taarruzu durdurmuştur.

   27. Alay Komutanı Yarbay Mehmet Şefik Bey, muharebenin devam ettiği tam bu sıra da Kâtip Muharrem Efendi’ye hitaben şu emri göndermişti:

Kâtip Muharrem Efendi’ye

77. Alay’dan iki tabur geliyor. Gelir gelmez hemen size kuvvet göndereceğim. 57. Alay size yaklaşmaktadır. Yerinizi metanetle müdafaa ediniz zinhar bir nefer bile geri çekilmesin.

Mustafa Kemal (ATATÜRK), Anafartalar Muhaberat’ına Ait Tarihçe, Yay. Haz. Ulu İğdemir, Ankara: TTK, 1962; 2. Bsk. 1990

Ayrıca Kontrol Et

Korumalı: Times Gazetesi’nin 24.7.915 Tarihli Nüshasından: Gelibolu’da Alman Hilesi

Burada alıntı yok çünkü bu yazı korumalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.