Çarşamba , Şubat 21 2024

Bir Şehidin Vakası

Seddülbahir Muharebesinde düşmanın ihraç kıtaatıyla gece gündüz muharebe ederek her defasında düşmanları binlerce can, bir hayli mühimmat kaybettirmeye muvaffak olan şanlı ordumuzun zi-şehamet (kahramanlık sahibi) ve şeci’ (yiğit) bir evladının şehadetini ve bu şehadeti necib (nesli temiz) askerin son vaziyetini haber alıyoruz. Seddülbahir’de hilafet e saltanat kapısını müdafaa ederken şehit düşen Tokat livasının Kürdpınar (Gürpınar) köyünden Jandarma efradından Davud oğlu Hasan’ın muhallefat ve metrukatı (ölen kimsenin geride bıraktığı mallar) arasında bir de cüzdan çıkmış ve bu cüzdanda erkek ve kız kardeşlerine yazmış olduğu şu samimi ve ulvi satırlar okunmuştur.

Biraderime:

İslamiyet’in hilafet-i mukaddesemizin ve Osmanlılığın bekası için şan meydanında şehit olduğunu işitirsen, bu küçücük defter eline geçecektir. Düşmandan intikamımı al, memleketim için ölmekten korkma ve düşmandan kaçarsan senin başında dolaşan ruhum sana lanet eder. Bende kardaşlık hakkımı helal etmem.

Hemşireciğim:

İslamiyet’in hilafet-i mukaddesimizin ve Osmanlılığın bekası için şan meydanında şehit olduğunu işitirsen, bu küçücük defter eline geçecektir. Yetiştirdiğin erkek evlat düşmandan benim intikamımı alsın. Evladını memlekete hayırlı ve fedakâr olarak yetiştir.[1]


[1] Çanakkale Mektupları, Süeda Basım Yayın San. Ve Tic. A.Ş, Isparta, 2015, s.11.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.