Şehitlersırtı Destanı

Çanakkale Muharebeleri’ne bizzat katılmış olan İbrahim Oğlu Ömer isimli şehidin göğsünde bulunan şiir, ilk olarak askeri matbaa tarafından daha sonra da Mehmet Sarı tarafından yayınlanmıştır.

On altı Haziran hareket ettik
Sağ cenah dediler yürüdük gittik
Bir saat sonra da menzile irdik
Taarruz emri var geldi zamanı


Hocalar zâbitler geldiler bize
Telkinler, dualar yaptılar bize
Helallik diledik birbirimize
Herkesin parladı nûr-ı îmanı

Aşk ile şevk ile düşmana saldık
Her yandan ateşler içinde kaldık
Şehitler, mecruhlar verdik bunaldık
Kesildi askerin tâb ü tüvânı

Zâbitler uruldu asker uruldu
Orası şehitle yaralı doldu
Ortalık ağardı gün güneş oldu
O vakit anladık dökülen kanı

On dokuz Haziran dedi zâbitler
İkinci hücum var haydi bey asker
Bu vatan bu millet bizden iş ister
Bu yolda verelim baş ile cânı

Bu vak’a bu günler hep bir an
Bir zamanlar gelir ki olurlar nisyan
Dedim ki yazayım böyle bir destan
Bilinsin fırkanın şöhret ü şânı.[1]


[1] İbrahim Oğlu Ömer, Seddülbahir’de Sağ Cenahda Birinci Fırka’nın Şehitlersırtı Destanı, 1. Baskı, Matbaa-i Askeriye, İstanbul 1332(1917). 2. Baskı, (Haz. Mehmed Sarı), T.C.K.K. Astsubay Hazırlama Okulu Komutanlığı, Çankırı 1989.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.