Çanakkale Gazeli

(Manzûme-i Hümâyûn)

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Muharebeleri’nden zaferle ayrılan Türk ordusuna yazmış olduğu gazel, Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Şiirin Aslı

Savlet etmişti Çanakkale’ye bahr ü berden
Ehl-i İslam’ın iki hasm-ı kavisi birden

Asker evladlarımın piş-geh-i azminde
Aczini eyledi idrak nihayet düşmen

Kadr ü haysiyyeti pa-mal olarak etti firar
Kalb-i İslam’a nüfuz eylemeğe gelmiş iken

Kapanıp secde-i şükrana “Reşad” eyle dua
Mülk-i İslam’ı Hüda eyleye daim me’men.[1]

Günümüz Türkçesi

İslam ehlinin iki kuvvetli düşmanı
Çanakkale’ye deniz ve karadan saldırmıştı.

Ama, Allah’ın yardımı ordumuza yetişip,
Her bir nefer gibi bir kale oldu.

Düşman, asker evlatlarımın gayreti
Karşısında sonunda güçsüzlüğünü anladı.

İslam’ın kalbini etkisi altına almaya gelmiş iken
İtibar ve şerefi ayaklar altına alınarak kaçtı.

Ey Reşad, şükür secdesine kapanarak,
“Allah’ım İslam coğrafyasını her zaman güvenli kıl” diye dua et.


[1] Pâdişah Sultan V. Mehmed Reşad, ‘Manzûme-i Hümâyun’, Tercümân-ı Hakîkat, N. 12715, 26 Ağustos 1332, s. 1.

Ayrıca Kontrol Et

Gelibolu (2005)

“Gelibolu”, Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı, Çanakkale Cephesini konu alan bir belgesel filmdir. Belgeselde cepheye hem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.