Bir Kahramanın Destanı

Çanakkale Muharebeleri’ne bizzat katılmış ve 24-25 Mayıs gecesi Arıburnu’nunda şehit olmuş olan Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa’nın yazdığı şiir, Sabah Gazetesi tarafından yayınlanmıştır.

Üçyüz otuzda ben geldim askere
Düşman bitmeyince almam tezkere
Ham talim lazımdır, hem müzakere
Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün

Türk, asker esvâbını giyince kükrer
“Allah Allah” diye sarsılır gökler
İngiliz, Rus, Frenk sayılmaz hiç er
Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün
Hepimiz öğrendik tüfenk kurmayı
Çabuk istiyoruz düşman vurmayı
Beklemeyiz artık haftayı ayı
Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün

Adım Mustafa’dır yerim Boyabat
Yazdım bu destanı oku hem anlat
Her yerde dinleyenler etsin beni yâd
Çalışın kardaşlar günümüz bu gün
Cihad Müslüman’a en büyük düğün.[1]


[1] Boyabatlı Ömer Oğlu Mustafa, ‘Bir Kahramanın Destanı’, Sabah, N. 9274, 26 Haziran 1331, s. 3. Şiirin ismi yayıncılar tarafından konmuştur.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.