4 Mart 1915 Müttefik Amfibi Harekâtı

Hava şartlarının elverişli hale gelmesiyle Birleşik Filo Seddülbahir ve Kumkale bölgesine yeni bir çıkarma harekâtı düzenlenmesini kararlaştırmıştır. Yapılacak olan planda, Seddülbahir ve Kumkale bölgesine ağır makineli tüfek takviyeli birer tahrip müfrezesi tabyalardaki topları tahrip edecektir. Seddülbahir’de yapılacak olan çıkarmayı korumak için: Seddülbahir kıyılarını, Lord Nelson Ertuğrul Tabyası açığında, Majestic ise Morto Limanında bulunacaktır. Kumkale ve Beşige kıyılarını ise, Cornwalis Menderes Nehri açığında, Agamemnon ile Dublin kruvazörü Yenişehir açığında bulunacaktır. Birleşik Filo’nun yaptığı bu düzenlemelere karşı Türk tarafı şu önlemleri almıştır: Seddülbahir Bölgesi’nde, 26’ncı Alay’ın 3’üncü Taburu, Morto limanını, 27’nci Alay’ın 3’üncü Taburu da Seddülbahir ve Tekke Burnu’nda görevlendirilmiştir. Lorn Nelson gemisinden bir yüzbaşı komutanı ve bir tahrip takımı saat 10.00 civarında Kumkale bölgesine yönelmiştir. Kumkale’ye çıkarma yapan askerleri korumak adına Cornwallis ve Agamemnon ateş desteği sağlamıştır. İtilaf kuvvetleri Türk birliklerinden atılan şarapnel ateşleri dışında bir direnişle karşılaşmadan karaya çıkmıştır. Kumkale köyünden yapılan topçu ateşleriyle karşılaşan müfreze ağır makineli tüfeklerini bırakıp Kumkale Tabyası’nda saklanmıştır. İtilaf donanmasının bombardımanı ile müfreze iskelede bulunan araç gereçleri almıştır. Ele geçirilen ağır makineli tüfekler ve araç gereçler Agamemnon tarafından gönderilen deniz erlerine verilmiştir. Kumkale kıyılarında bulunan müfreze donanma desteği ile birlikte köye ilerlemeye olanağı bulmuştur. Orhaniye Tabyasına yaklaşan müfreze Türk birliklerinin yoğun ateşinden dolayı ağır kayıp vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.

Kaynakça

T.C. Genelkurmay Başkanlığı, Birinci Dünya Savaşında
Çanakkale Cephesi V. Cilt I. Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2012

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.