Şehitlikler ve Anıtlar

Kanlısırt Kitabesi

Kanlısırt Kitabesi, Kabatepe – Conkbayırı yolu kenarında, Kanlı Sırt’ ın doğu ucunda yer alır. Bu sırt 25 Nisan 1915’te Anzaklar tarafından çok zorlanmış ancak ele geçirilememiştir. 25 Nisan 1915 günü Kabatepe sahilini ateş altına alabilecek şekilde mevzilenmiş olan, Yüzbaşı Sadık komutasındaki 7. Dağ Topçu Bataryası, Arıburnu sahilini görmeyen bir mevkide …

Daha Fazla

İlk Şehitler Anıtı

29 Ekim 1914’te Alman Amiral Souchon komutasındaki Osmanlı Donanması’na ait gemiler Karadeniz’in kuzey kıyılarında bulunan Rus limanlarını (Odessia, Sivastopol, Navorsiski) bombalamıştır. Misilleme olarak 11 Ağustos’tan beri Çanakkale Boğazı önlerinde ablukayı sürdürmekte olan İngiliz ve Fransız gemileri henüz Osmanlı Devleti ile fiili bir savaş bulunmamasına rağmen 3 Kasım 1914’te boğaz girişini …

Daha Fazla

Havuzlar Şehitliği

Rumeli Mecidiye Tabyası ve Seyit Onbaşı Anıtı’nın bulunduğu bölgeden Alçıtepe’ye doğru ilerlerken yolun sol tarafında yer almaktadır. Havuzlar Şehitliği ve Anıtı, 21 Haziran 1915 Kerevizdere Muharebelerinde şehit düşen 2 subay ve 8 erimizin adına yaptırılmıştır. Anıt, 1961 yılında Çanakkale Şehitleri Yardım Derneği tarafından inşa edilmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı …

Daha Fazla

Çataldere Şehitliği ve Anıtı

Yarbay Hüseyin Avni Bey’in mezarının bulunduğu noktadan granit bloklardan oluşan basamaklı bir yol ile ulaşılır. Kırmızı Sırt’ın doğusunda, Edirne Sırtı’ nın güney ucunda ve Çataldere’nin batı yamacında yer alan “temsili” bir şehitliktir. Gerçek şehitlik alanı ise temsili şehitlik alanının karşısında, Çataldere’nin doğu yamacında bulunmaktadır. Arıburnu bölgesinde bulunan şehitlikler içinde en …

Daha Fazla

Conkbayırı

Conkbayırı, Sarıbayır adını alan tepeler silsilesinin stratejik noktasıdır. Hem Arıburnu hem de Anafartalar bölgesine hâkim, 258 metre yüksekliğindedir. Kocaçimen Tepesi ve bu tepe ile arasında yer alan Besim Tepeler ile birlikte Anafartalar Ovası, Bigalı Ovası, Kilye Ovası ve Çanakkale Boğazı’na hâkim önemli ve kritik bir arazidir. Bu nedenle Kara Muharebelerinin …

Daha Fazla

Conkbayırı Mehmetçik Parkı Kitabeleri

Conkbayırı Mehmetçik Parkı Kitabeleri; Conkbayırı üzerindeki yolun batısında, 261 rakımlı tepenin kuzeyinde yer almaktadır. Kitabeler, bir eli sembolize eden beş adet yazıttan oluşmaktadır. Anıt, bu bölgedeki muharebeler sırasında vatan uğruna şehit düşen askerlerimize adanmıştır. 1970 yılında yapılan yarışmayı kazanan Mimar Ahmet Gülgönen’in tasarımı olan yazıtlar Türk Hükümeti tarafından yaptırılmıştır. Kitabeler, …

Daha Fazla

Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı

Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı bronzdan yapılmış bir heykel olup Conkbayırı’nda yapılan en yeni anıt olma özelliğini taşımaktadır. Conkbayırı Atatürk Zafer Anıtı, Kültür Bakanlığı tarafından Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal’in 10 Ağustos 1915 tarihinde yönettiği Conkbayırı taarruzu anısına 1993 yılında yaptırılmış ve daha sonrasında yanına bir bayrak direği eklenmiştir. Anıtın …

Daha Fazla

Çanakkale Şehitler Abidesi

Gelibolu Yarımadası’nın ana ziyaret noktası olan Abide, Eski Hisarlık Burnu üzerinde yer almaktadır. Çanakkale Muharebeleri sırasında şehit düşen ve birçoğunun nerede yattığı meçhul olan on binlerce Mehmetçiğin anısına bir Türk anıtı yaptırılması amacıyla, o dönemin Genelkurmay Başkanı olan Mareşal Mustafa Fevzi ÇAKMAK’ ın önerisiyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1944 yılında …

Daha Fazla

Nuri Yamut Anıtı

Alçıtepe Köyü’nün batı yönünde, köye yaklaşık 2 km uzaklıkta, Şehitler Sırtı üzerinde yer alır. Nuri YAMUT Anıtı’nın bulunduğu nokta Şevki Paşa Haritasının 36 no’ lu paftasından açıkça anlaşılmaktadır. Çanakkale Muharebeleri sırasında Seddülbahir Cephesi’nin batı kanadı üzerinde, her iki tarafın ön hatlarının birbirine en çok yaklaştığı, cephenin uç kesiminde yer almaktadır. …

Daha Fazla

Şahindere Sargıyeri Şehitliği

Şahin Dere; Soğanlı Dere’nin kollarından biridir. Bu derenin oluşturduğu küçük vadi, Seddülbahir Cephesi’nin geri bölgesi olan Soğanlı Dere Vadisi’nin başlangıcından ve Alçıtepe Köyü’nün yaklaşık 3 kilometre kuzeydoğusunda yer alır. Cepheye yakın, düşman ateşine karşı korunaklı, ağaçlık ve sulak bir yer olmasından dolayı, 1915 yılındaki muharebeler sırasında bir sargı yeri olarak …

Daha Fazla