Nuri Yamut Anıtı

Alçıtepe Köyü’nün batı yönünde, köye yaklaşık 2 km uzaklıkta, Şehitler Sırtı üzerinde yer alır. Nuri YAMUT Anıtı’nın bulunduğu nokta Şevki Paşa Haritasının 36 no’ lu paftasından açıkça anlaşılmaktadır. Çanakkale Muharebeleri sırasında Seddülbahir Cephesi’nin batı kanadı üzerinde, her iki tarafın ön hatlarının birbirine en çok yaklaştığı, cephenin uç kesiminde yer almaktadır.

            28 Haziran – 5 Temmuz 1915 tarihlerinde gerçekleşen Zığındere Muharebeleri sırasında, Nuri Yamut Anıtı’nın bulunduğu noktadan, güneydoğu istikametinde Zığındere’ ye doğru uzanan sırt boyunca ve Zığındere’ nin doğu yamaçları üzerinde çok şiddetli çarpışmalar meydana gelmiştir. Bu çarpışmalarda Türk birlikleri şehit ve yaralı olmak üzere “15. 883” zayiat vermiştir.

            Bölgede hayatını kaybeden askerlerimizin çoğunun bedenleri, her iki tarafın ön hatları arasındaki insansız bölgede kalmış ve Çanakkale Kara Muharebeleri’ nin son bulduğu 9 Ocak 1916 tarihine kadar gömülememiştir.

            9 Ocak 1916 sonrasındaki dönemde de bu bölgedeki şehitlerimizin çoğu toplanamamış ya da olduğu yerde üzerine bir miktar toprak atılarak arazide bırakılmıştır. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1934 – 1936 yılları arasında Alçıtepe Köyü’nün yeniden yerleşime açılması ile birlikte yakın çevredeki arazi, köylüye tarım arazisi olarak dağıtılmıştır. Tarım çalışmaları sırasında muharebelerden kalma birçok malzeme ve şehit kemikleri ortaya çıkmıştır. Kimliği meçhul askerlere ait olan bu kalıntılar Gelibolu’da 2. Kolordu Komutanlığı’na atanan Nuri YAMUT tarafından toplatılmış ve 1943 yılında yine Nuri YAMUT tarafından bir anıt yaptırılmıştır. Anıtın iç kısmında, yerde bir mermer plaka bulunmaktadır. Bu plakanın üzerinde “Şehitlik 1915” ifadesi yer almaktadır. Bu mermer kapak buraya toplu halde gömülmüş şehitlerimizin üzerinde yer almaktadır.

Ayrıca Kontrol Et

Zığındere Sargıyeri Şehitliği

Alçıtepe köyünün batısında 800 m uzaklıkta bulunan şehitlik Zığındere Vadisi’nin içinde, Nuri Yamut Anıtı’na giden …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.