Şehitlikleri İmar Cemiyeti’nin Çanakkale Şehitliği Ziyareti

Yayına Hazırlayan; Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN

Gülcemal Vapuru, 14 Ağustos 1930 günü 500 ziyaretçi ile Anafartalar’a hareket etti.

            Şehitlikleri İmar Cemiyeti tarafından her sene tertip olunmakta olan Çanakkale şehitlerini ziyaret ve anma töreni bu sene de ve daha vâsi bir şekilde tekrar edilmektedir.

Dün akşam Galata rıhtımından kalkan Gülcemal Vapuru, beş yüzden fazla ziyaretçi aziz şehitlerinin ruhlarına Fatiha okunmak üzere Anafartalar’a götürmüştür. Şehitlikleri İmar Cemiyeti, halkın bu seyahate rağbeti, her sene mühim bir surette artan ziyaretçi adedi dikkat alınarak, bu defa ki ziyaretin Gülcemal Vapuru’yla yapılmasını muvafık görmüştür.

Seyahate iştirak edenler arasında, Vali ve Şehrimini Vekili Muhiddin B., Halk Fırkası Müfettişi Hakkı Şinasi Paşa, Kolordu Kumandanı Şükrü Naili, Yakup Şevki, Basri Paşalar, Şehremaneti Muavini Hamit B. bulunmaktadır. Vapurda iyi bir müzik ve tanınmış sanatkârlardan oluşan bir saz heyeti vardır. Mevlût okumak için de on hafız bulunmaktadır.

Programa göre, Gülcemal bu sabah Gelibolu’ya uğrayacak ve mahalli hükümet yetkililerinin de bulunduğu bir heyet ziyaretçilere katılacaktır. Çanakkale’den de böyle bir heyetin iştirakinden sonra “Saroz” açıklarına doğru yol alacaktır. Bu esnada Cevdet Kerim B. Çanakkale Harbi’nin safahatını anlatacaktır.

Müteakiben Kadın Birliği’nden İffet Halim Hanım, Türk kadınları namına söz söyleyecek, Türk askerinin Çanakkale’de gösterdiği kahramanlığı takdirlerle yâd edecektir. Vapur, Anafartalar etrafında biraz dolaştıktan sonra Çanakkale’ye dönerken mevlit okunacaktır. Ziyaretçiler, cumartesi sabahı İstanbul’a dönecektir.

Öğrendiğimize göre Anafartalar’da rekzi kararlaştırılan abidenin inşasına başlanılmak üzeredir. Gelecek seneki ziyarette abidenin resmi açılışı da yapılacaktır.

Abidenin bulunduğu mahalle sahil arasında bir yol ve sahilde iskele inşası kararlaştırılmıştır. Bu suretle, gelecek seneki seyahatte şehitlerin başları ucunda Fatihalar okumak kabil olacaktır.[1]


[1] Milliyet Gazetesi, 15 Ağustos 1930, s.2.

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.