Kolunu Çanakkale’de Kaybeden General Gouraud, Tekrar Çanakkale’de

Yayına Hazırlayan; Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN

General Guro (Gouraud) dünkü ekspresle İstanbul’a gelmiştir. Generalin sağ kolu kesik bulunduğundan sol eliyle tokalaşmaktadır. İstasyondaki hususî salonda ayrıca takdim merasimi yapılmış ve şehrimizdeki Fransız tebaasıyla bazı saygı değer kişiler kendisine takdim edilmiştir. Burada bir muharririmizin kendisine sorduğu bir suale Fransız sefiri bilvekâle cevap vermiş, General’in Ankara’daki ziyaretlerinde Reis-i Cumhur Mustafa Kemal Hazretleri tarafından kabul edilecek ve cuma günü şehrimize avdetle buradan Çanakkale’deki Fransız mezarlığını ziyarete gidecek ve Haziran ayının onuna kadar memleketimizde kalacağını söylenmiştir.

General Gouraud, Fransız Abidesi Önünde Nutuk Okurken

General Gouraud sağ kolu Çanakkale’de kaybetmiş, çok nüfuzlu bir Fransız Generalidir. Paris’e kolsuz dönen General meşhur bir nutkunda: “Türkler şarkın en kahraman askeri ve milletidirler.” demiştir.

Çanakkale ziyaretinde Fransa Hükümeti namına; General Gouraud, Sefir Kont De Chambrun, General d’Amade, Amiral Guepratte, Amiral Dumesnil bulunacaktır. 200’e yakın ziyaretçi “Adnan” vapuruyla gitmiştir. [1]

General Gouraud, Askerleri Selamlıyor

General’in Ankara ziyaretinden sonra Gelibolu Yarımadası’ndaki Fransız maktulleri abidesi karşısında söylemiş olduğu sözler, Türk efkârı umumiyesini pek ziyade memnun bırakmıştır. General Gouraud’un söylediği sözlerden bizi ilgilendiren en mühimleri şunlardır:

“Biz buraya bir zafer için övünmeye veya kin ve intikamdan bahsetmeye gelmedik. Buraya, sırf bu topraklarda ölen kahramanların ruhlarına şükranlarımızı ithafa geldik. Türk abidesinin önünde hürmetle eğilerek çelenklerimizi bırakıyoruz. Türkler gibi kahraman bir milletle burada harp ettiğimiz için ne kadar iftihar etsek yeridir.”

General Henri Gouraud, Seddülbahir’de bulunan imha edilmiş topun yanında

General, “Eski düşmanlık yerine artık çok kuvvetli bir dostluk kaim olmuştur!” diye Türk dostluğuna dünün değil bugünün Fransızları ve Fransa’nın hissiyatına tercüman olmak istemiştir. General, İstanbul, Ankara, Çanakkale ziyaretleriyle Türklerin Fransızlara karşı olan eski muhabbetli hatıralarını bir defa daha tazelemeye vesile olmuştur. [2]


[1] Yarın Gazetesi, 3 Haziran 1930, s.1.

[2] Yarın Gazetesi, 12 Haziran 1930, s.1.

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.