72’nci Alay 1’inci Tabur’un 25-26 Kasım 1915 Tarihlerinde Çataldere Mevkiindeki Faaliyetlerini Gösterir Harp Ceridesi

Târihi Sâʻat Dakîka İkâmet Mahâlleri Vukûʻât Mülâhazât
                              12/13.9.331                               Çataldere 11 Teşrîn-i Sânî Sene 331 Yevm-i Çarşamba günü askere yedirilen yemek   Vaz‘-ı Kazan neferen 665 Sabah taamı- Zeytinyağlı bulgur çorbası Öğle taamı- Kuru üzüm Akşam taamı- Zeytinyağlı fasulye 1 şehit 12 Teşrin-i Sânî Sene 331 gecesi Mehmet Çavuş Siperlerinde Tahkîmatta İken Piyade Mermisiyle   Taburlar Kumandanlıklarına   Lağımların ne derece ehemmiyet kesb eylediği ma‘lumunuzdur. Lağımları bir hafta zarfında ilerletmek zarûrîdir. Bunun bir an evvel itmâm ve ikmâli bir lağımcı müfrezesi teşkilini zaruri kılmıştır. Bunun için 1- Her tabur on altı kişilik vaz‘ında mahir kuvvetli efrâd arayacaktır. On altıncı üzerlerinde kumandan olarak rütbeli bulunmalıdır. 2- Birinci ve üçüncü taburun lağımcı müfrezesi yarın ba‘de’z-zevâl Saat 3’te alay karargâhının önünde müctemi‘ bulunacaktır.   3- Her taburun müfrezesi iki manga teşkil edecek ve yemeklerini manga olarak taburlarından alacaklardır.   4- 17 numaralı siperin sağ kısmında birinci ve üçüncü tabu daha dörder kovuk kazacaktır. Bu kovuklar yarın nihayet ba‘de’z-zeval saat 5’e kadar hitam bulmuş olacaktır.   5- Kovukların yerinin gösterilmesi ve üzerinde bulunan işlettirilmesi için iki tabur birer takım zâbiti tayin edecek ve ale’s-sabah işe başlattıracaktır.   12 Teşrîn-i Sânî Sene 331 yevmi Perşembe   Vaz‘-ı Kazan neferen 665 Sabah taamı- Zeytinyağlı fasulye Öğle taamı- Sardalya balığı Akşam taamı- Zeytinyağlı kuru bakla   Mecruh 4 12 Teşrîn-i Sânî Sene 331 gecesi Mehmet Çavuş Siperlerinde    

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

1 Yorum

  1. Beğenerek okuyorum yazılarınızı sadece Osmanlıca terimleri anlamakta zorluk çekiyorum acaba terimlerin yanlarına şuanki Türkçede anlayabileceğimiz Şekilde parantez içine alıp yazabilirmisiniz . Teşekkürler kolay gelsin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.