Pazar , Ağustos 9 2020

günlük arşivler

Türk Tarih Kurumu Arşivi

Türk Tarih Kurumu, Nisan 1931 yılında bizzat Atatürk’ün talimatıyla kurulmuştur ve bu tarih aynı zamanda Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nin de kuruluş tarihi olmuştur. Kütüphane; Türk tarihi, Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konularda zengin ve değerli bilgi kaynaklarına sahip olan tek ihtisas kütüphanesi olma özelliğine sahiptir. Atatürk, özellikle Avrupa devletlerinin ders …

Daha Fazla

TBMM Arşivi

TBMM Kütüphanesi ve Arşivi, öncelikle milletvekillerinin yasama, denetim ve temsil görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri belge ve bilgi kaynaklarının sağlanması, organize edilmesi ve hizmete sunulması açsından yararlılık göstermiştir. TBMM Kütüphanesi’nin tarihi, Osmanlı Parlamentoları olan Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’ı da kapsamıştır. 1916 yılında Meclis-i Mebusan’ın içtüzüğünde yapılan bir düzenlemeyle Kütüphane, …

Daha Fazla

Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı sonrası toplumu çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaştırmak için her alanda köklü devrim hareketlerine girişmiştir. Büyük tarihsel dönüşümün sürekliliğini sağlayacak düşünsel ve kültürel temelleri oluşturmaya yönelen Atatürk’ün eğitim ve öğretimle birlikte yeni devletin ideolojisine uygun olarak “milli tarih “ve “milli dil” çalışmalarına …

Daha Fazla

ÖZEGE Kütüphanesi

Türk bibliyograf ve kitap koleksiyoncusu olan Mehmet Seyfettin Özege (7 Şubat 1901, İstanbul – 7 Nisan 1981), bankacılık sektöründe çeşitli görevler almış ve 1950 sonrasında emekliye ayrıldıktan sonra maddi imkanlarının büyük bir kısmını kitaplara ayırmıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Mehmet Seyfettin Özege’nin kitap düşkünlüğü gençlik yıllarına kadar dayansa da Nurullah Pertevoğlu ile tanışması oldukça önemli bir etki yaratmıştır. Çünkü …

Daha Fazla

İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi

İslâm Araştırmaları Merkezi, ilmî araştırmalar yapmak, özellikle İslâmî ilimler ve Şarkiyat alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırarak telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek, bunları yayımlamak, TDV İslâm Ansiklopedisi’ni ve benzerlerini yayıma hazırlamak için gerekli çalışmaları yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmî toplantılar tertiplemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacı yetiştirmek, …

Daha Fazla