İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi

İslâm Araştırmaları Merkezi, ilmî araştırmalar yapmak, özellikle İslâmî ilimler ve Şarkiyat alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırarak telif, tercüme ve edisyon kritik tarzında eserler üretmek, bunları yayımlamak, TDV İslâm Ansiklopedisi’ni ve benzerlerini yayıma hazırlamak için gerekli çalışmaları yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilmî toplantılar tertiplemek, düzenlenmiş bu gibi programlara temsilciler göndermek, araştırmacı yetiştirmek, araştırmacıları desteklemek, bu maksatla gerekli faaliyetleri tasarlayıp uygulamak, araştırma kütüphanesi ve dokümantasyon ünitesi kurmak, özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı ve yurt içi veya dışındaki akademik kurumlarla iş birliği içinde araştırma, eğitim ve yayın projeleri hazırlamak ve yürütmek, ilmî-dinî konularda kamuoyunu aydınlatacak görüşler oluşturmak ve bunları yayımlamak adına önemli bir arşivdir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hizmetlerini desteklemek amacıyla 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, Türkiye içinde ve dışında sürdürdüğü faaliyetler çerçevesinde telif bir İslâm Ansiklopedisi hazırlatmayı kararlaştırmış ve bu amaçla 1983 yılında İstanbul’da TDV İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Beş yıllık bir hazırlık döneminden sonra Kasım 1988’de ansiklopedinin yayımına başlanmıştır. Vakıf bu arada yüksek lisans ve doktora bursu vererek yetişmelerine katkıda bulunduğu araştırmacılardan daha verimli ve sistemli şekilde faydalanmak için bir İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) kurmayı kararlaştırmış ve bu merkez de 1988 yılında İslâm Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü binasında faaliyetine başlamıştır. 1993’te bu iki kuruluş Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) adı altında birleştirilerek ansiklopedinin hazırlanması görevi de merkeze verilmiştir.

İSAM Kütüphanesi’nin koleksiyonlarına baktığımızda, kadı sicilleri, Antik Çağ’dan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, İslâm tarihinin 6. (12.) yüzyıl sonlarına kadar olan dönemi, İslam tarihinin h. 7-13. (m. 13-19.) yüzyıllar arası dönemi, Temel İslam Ansiklopedisi, TDV İslâm Ansiklopedisi, Türk tarih, edebiyat, kültür ve sanat makaleleri, Osmanlıca makale ve risaleler gibi kaynakları görmekteyiz. Ayrıca kütüphanede İslâm kültürü, tarihi ve medeniyeti ile ilgili yayımlanan kitap ve süreli yayınlar düzenli takip edilerek araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Yaklaşık 20.000 doküman dosyasından oluşan geniş bir dokümantasyon birimi de oluşturulmuştur. Zamanla İslâmiyet sahasının dışına taşarak Türk tarihi, kültürü ve edebiyatı başta olmak üzere sosyal bilimlerin birçok alanında da zenginleşen kütüphane, aralarında Ziyad Ebüzziya, Orhan Şaik Gökyay, Nejat Göyünç, Hilmi Oflaz, Nihat M. Çetin, Yavuz Argıt, Albert Hourani, Jacques Waardenburg, Kemal Beydilli, Kasım Küfrevi, Nuhoğlu Ailesi, Kathleen R. F. Burril, İlber Ortaylı, Fethi Gemuhluoğlu, Suphi Saatçi, Turgut Akpınar, Baykan Sezer, Mahmut Şakiroğlu, Melda Özata, Nihat Keklik ve Bilge Seyidoğlu, Cahit Öztelli, Ömer Sezgin, Mehmet Zeki Aydın, Stanford Shaw/Ezel Kural Shaw ve Oluş Arık/Rüçhan Arık’ın da bulunduğu bir çok özel koleksiyon ile Yusuf İzzeddin Efendi, Hüseyin Hilmi Paşa, Kemal Batanay, Muhammed b. Tâvît et-Tancî, Cüneyd Kosal ve Halil Sahillioğlu arşivleri de bünyesinde yer almaktadır.

Araştırmacıların Yararlanma Durumu:

Öncelikle İSAM Kütüphanesi’nin arşiv bölümü 09:00-18:00 saatleri arasında, kütüphane ve müracaat bölümü ise 09:00-23:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kütüphaneden sosyal bilimler yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile öğretim üyeleri yararlanabilmektedir. Araştırmacılar kütüphaneye üye olmak zorundadır ve giriş ve çıkışlarda İSAM Kütüphanesi üye kimliğini İSAM müracaatındaki elektronik turnikeye okutması zorunludur.

İLETİŞİM

Telefon: (0216) 474 08 50

Adres: İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi (İSAM)
İcadiye Bağlarbaşı Caddesi, No: 40
34662 Üsküdar / İstanbul

[email protected]

http://ktp.isam.org.tr/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.