Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Devlet eliyle kurulan ilk kütüphane olma özelliği taşıyan Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nde, derleme, bağış ve resmî kurumlardan gelen kitap, broşür, dergi, gazete, harita, kartpostal, afiş, yazma eser vb. gibi fikir ve sanat ürünlerini düzenlemek ve gelecek kuşaklara aktarılmak üzere elverişli ortamlarda saklanır. Bütün vatandaşların bilgi edinmek, kendilerini yetiştirmek ve zamanlarını değerlendirmek için kitaplardan ve diğer bilgi kaynaklarından serbestçe ve ücretsiz olarak yararlanmaları sağlanır. Belli programlar dahilinde eğitici ve kültürel faaliyetler (konferans, sergi, film gösterimi, yarışma vb.) düzenlenebilir. Beyazıt Devlet Kütüphanesi, 24 Haziran 1884 tarihinde, Beyazıt Külliyesi’nin İmaret kısmında hizmete açılmıştır. Açıldığında “Kütüphane-i Umûmî-i Osmanî” olan adı, 1961 yılında toplanan 7. Milli Eğitim Şûrasında alınan kararla “Beyazıt Devlet Kütüphanesi” olarak değiştirildi. “Naima Tarihi” ile hizmete açılan kütüphane, daha sonra Beyazıt Camii’nden getirilen, etraftan toplanan, satın alınan ve bağış yoluyla gelen kitaplarla kısa bir sürede dolmuştur. 1934 yılında Atatürk’ün emriyle çıkartılan “Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu” gereğince Türkiye’de basılan her türlü yayından bir adedi Kütüphaneye verildiğinden yer sıkıntısı başlamıştır. Bu nedenle 1948 ve 1953 yılarında İmaretin diğer bölümleri de Kütüphaneye dahil edilmiştir. Koleksiyonun hızla zenginleşmesi ve buna paralel olarak okuyucu sayısının da artmasıyla hizmet alanlarının genişletilmesi zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle bitişikte bulunan, 1867-1876 yılları arasında yapılmış olan Eski Dişçilik Okulu binası da Kütüphane’nin o zamanki müdürü Muzaffer Gökman’ın üstün çabalarıyla kütüphaneye tahsis edilmiş ve restorasyonun ardından 1 Nisan 1988 tarihinde törenle hizmete açılmıştır. Kütüphanede bulunan toplam doküman sayısı 1.000.000’un üzerindedir. Görme engelli vatandaşların yararlanabileceği ve kütüphanedeki bölümde üretilen 5000 adet sesli kitap mevcuttur. Ayrıca yaklaşık olarak 130.000 ciltten oluşan 30.618 çeşit dergi ve 1869 çeşitten oluşan yaklaşık 55.000 cilt gazete bulunmaktadır. 2003 yılında, Türkiye’de bir şahıs tarafından toplanan en iyi kitap ve süreli yayın koleksiyonu olan Hakkı Tarık Us Kütüphanesi de Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne devredilmiştir. Koleksiyonda bulunan gazeteler dijital ortama aktarılmış, diğer süreli yayınların da basılı kataloğu yayınlanmıştır. Bunların dışında yaklaşık 63.893 adet kitap dışı materyal de (afiş, kartpostal, harita, para, pul vb.) koleksiyonda yer almaktadır. Kütüphanenin 2017 yılı okuyucu sayısı 100.900 dur. Bunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışından başvuran araştırmacıların istekleri de fotokopi ya da CD olarak karşılanmaktadır. Araştırmacıların Yararlanma Durumu Araştırmacılar Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nden 7/24 yararlanabilmektedir. İLETİŞİM Telefon: 0 212 522 31 67 Adres: Turan Emeksiz Sk. No:6 34126 Beyazıt- İSTANBUL [email protected] http://www.beyazitdevletkutup.gov.tr/TR-201456/katalog-tarama.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.