TBMM Arşivi

TBMM Arşivi

TBMM Kütüphanesi ve Arşivi, öncelikle milletvekillerinin yasama, denetim ve temsil görevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyabilecekleri belge ve bilgi kaynaklarının sağlanması, organize edilmesi ve hizmete sunulması açsından yararlılık göstermiştir. TBMM Kütüphanesi’nin tarihi, Osmanlı Parlamentoları olan Meclis-i Ayan ve Meclis-i Mebusan’ı da kapsamıştır. 1916 yılında Meclis-i Mebusan’ın içtüzüğünde yapılan bir düzenlemeyle Kütüphane, …

Daha Fazla