Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960) Cilt 1

Kitap Adı: Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960) Cilt 1

Editör: Onur KUŞKU

Yayına Hazırlayanlar: Didem İlkem CUMALI, Eda KARACA, Elif ERAT, Göktuğ KÜÇÜKÇOBAN, Kübra BEŞKONAKLIOĞLU, Onur KUŞKU, Sadık YAŞAR, Sevcan ŞEN

Basım Yeri: Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayınları, İstanbul

Basım Yılı: 2021

Sayfa Sayısı: 447

Cilt Tipi: Karton Kapak

Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Çanakkale Savaşları Enstitüsü’nün “Çanakkale Savaşları Kültürel Mirası Projesi” kapsamında, 1915-1960 yılları arasında Çanakkale Savaşları ile ilgili gazete ve dergilerden yer alan Osmanlıca ve Latince harfli makale ve tefrika gibi eserleri bir külliyat haline getirmek amacıyla yola çıkılmış ve külliyatı oluşturacak eserlerin ilki okuyucusu ile buluşmuştur. “Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960) Cilt 1” adlı eser, yerel gazetelerde yer almış yazılar, Osmanlıca yazılmış makaleler ve daha önceden yayımlanmış popüler yazılardan oluşturulmuştur. Eser içerisinde yer alan makaleler, dönemin diline sadık kalınarak ve orijinal metinler değiştirilmeden transkript edilmiştir.

 “Çanakkale Savaşları İle İlgili Makaleler (1915-1960) Cilt 1, Çanakkale Harbi’ne Türk gözü ile bakarken aynı zamanda muharebe yer almış yabancı devletlerin tecrübelerine yer vermiştir.  Çanakkale Savaşları ile ilgili Türk literatürünün güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan eserde; Cumhuriyet Gazetesi, İkdam Gazetesi, Milliyet Gazetesi, Tanin Gazetesi, Tasvîr-i Efkâr Gazetesi, Yeni Sabah Gazetesi, Donanma Dergisi, Millet Dergisi, Türkiye Cumhuriyeti Fen Kıtaları Mecmuası, Deniz Mecmû’ası, Topçu Mecmû’ası,  Fen Kıta’âtı Mecmû’ası, Harb Mecmû’ası, Mecmû’a-i Askerîye, Mecmû’a-yı Fünûn-ı Bahriye, Risâle-i Mevkûte-i Bahrîye, Yeni Mecmû’a Nüsha-i Fevkalâde yayınlarının makale ve tefrikaları yer almıştır. Bahsedilen yayınlarda Binbaşı Mehmet Emin, Binbaşı Osman, Yüzbaşı Necmeddin, Kaymakam İzzeddin, Yüzbaşı Kazım, Abidin Daver ve Cevat Abbas gibi isimlerin Çanakkale Savaşları’na dair anlatımları kullanılmıştır.

Eser İçerisinden:

27. Alay Kumandanının alayını hüsn-i sûretle sevk ve idare etmesini, bi’l-hâssa 19. Fırka Kumandanının hiç olmazsa bir alay ile olsun Conkbayırı’na yetişmek konusunda karâr ve seri‘ icrâ’âtıyla 57. Alay’a yaptırdığı fevka’l-‘âde canlı ta‘arruz muvaffakîyetin esâslarıdır. Bugünkü muhârebe de askerimizin tevekkül-i dindârâneleri pek ziyâde şâyeste-i takdîrleridir. 57. Alay efrâdı başka bir aşk ile çarpışmışlardı. Efrâd şahâdet mertebesine varmak emel ve hissiyâtıyla meşbû‘ idi. Cennete kavuşacaklarına imân etmişlerdi. Muhârebeden sonra arâzî üzerinde şuraya buraya bırakılmış çamaşırlara tesâdüf ediliyordu. Bu çamaşırlar şehîd olunca temiz libâs ile cennete kavuşmayı düşünen dindâr kahramânların attıkları eski ve kirli çamaşırlar idi. Yerine temiz çamaşırları giymişlerdi. Böyle bir asker şehîd oluncaya kadar dâ’imâ gazidir. Düşmanı önüne katar, savletine, süngüsüne düşman dayanmaz. Bu ulvî hâtıra târîh-i askerî ve millîyemizi tezyîn eden vekâyi‘den ma‘dûd olmaya daima tahattür edilmeye değer.

Ayrıca Kontrol Et

1915 Çanakkale Gazileri İstanbul’da

Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Murat KARATAŞ, Doç. Dr. Efe Can GÜRCAN, Dr. Öğr. Üyesi Suat …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.