Perşembe , Haziran 13 2024

Çanakkale Tıflı Camii

Yayına Hazırlayan: Onur KUŞKU

Çanakkale Fevzi Paşa Mahallesi ile Çarşı merkezinde bulunmaktadır. Küçük bir cami olarak dikkat çekmektedir. 1891 yılında Sultan Abdülhamid tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. Dönemin Sıbyan Mektebi’nin yakınında olmasından dolayı öğrencilere hizmet vermesi amacıyla yapılmıştır. “Tıfl” (çocuk) kelimesinin “Tıflı” şekline evrilmesiyle günümüzde bu şekilde telaffuz edilmektedir. Sıbyan Mektebi ise günümüze ulaşamamış ancak kitabesi ulaşmıştır. Kitabesine göre mektep Sultan Abdülaziz dönemi valisi Kayserili Ahmet Paşa tarafından 1870 yılında yaptırılmıştır.

Caminin mimari özelliklerine bakıldığında ilk dikkat çekenin ise oldukça küçük ve kare biçimde inşa edilmesidir. Çatısı kırma biçimde ve kiremitlidir. Tamamı moloz malzeme ile yapılmıştır. Günümüzde modern çarşı merkezinin arasında sıkışmış ve zor görülmektedir. Kullanıma yönelik sürekli iyileştirmelere uğramış ancak yapıldığı ilk tarzdan çıkmıştır. Özgünlüğünü kaybetmiştir. Dikdörtgen pencereleri üzerinde kemerler bulunmaktadır. Mihrabı dıştan yuvarlak biçimiyle görülmektedir. Pencere kenarlarına kesme taştan ahenk katılmıştır. Minaresi ise silindir gövdeye sahiptir. Kesme taştan yapılmıştır. Yapıldığı dönemin mimari özellikleri minarenin tamamında görülmektedir. Barok tarzlı, halat motifli ve yumurta biçimli süslemelere sahiptir. Caminin iç kısmı ise ahşaptır.

Tıflı Camii, günümüzde restorasyon çalışmalarını tamamlamış; bahçe duvarları revize edilmiş ve günlük ibadete açılmıştır. Fevzi Paşa mahallesi ile çarşı arasındaki geçişi sağlayan güzergâh üzerinde bulunmasından dolayı avlusu günün her saatinde yoğun biçimde kullanılmaktadır. Yerli ve yabancı turistlerin Aynalı Çarşı’yı ziyaret etmek için geldiklerinde Tıflı Camii de gördükleri bilinmektedir. Aynalı Çarşı ile karşılıklı bulunması yapıldığı dönemden günümüze dek sadece Sıbyan Mektebi’nin kullanıma has olmadığını; ticaretin yoğun yaşandığı bu bölgedeki Müslüman tebaanın da kullanımında olduğu bilinmektedir.

Ayrıca Kontrol Et

Alexandria Troas

Yayına Hazırlayan: Yıldız MADEN Alexandria Troas, III. Aleksandros (Büyük İskender)’un generallerinden Antigonos Monophthalmus tarafından Antigoneia …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.