Selahaddin Adil’in Muamelat-ı Zatiye Müdürlüğünün 15 Temmuz 1915 tarihli telgrafına cevaben yazdığı rapor

Muâmelât-ı Zâtîye Müdîrliğine[1]

C. fî 2 Temmuz sene [1]331 27958 telgraf.

Fırka karargâhıyla, piyade topçu alaylarının, süvari, istihkâm, sıhhîye bölükleriyle seyyar hastahânede el-yevm 1 kâim-makam 8 binbaşı 25 yüzbaşı 30 mülâzım-ı evvel 32 mülâzım-ı sânî 25 zâbit vekili 7 ihtiyat zâbit namzedi 8 tabîb 7 mükellef tabîb 4 eczâcı 5 baytar 10 kâtib 5 imâm 2 sivil kâtib 3 tüfenkçi 2 marangoz 2 demirci 1 serrâc 2 kamacı 2 posta me’mûru 1 na‘l-bendbaşı mevcûd 1 kâim-makam 1 binbaşı 3 yüzbaşı 5 mülâzım-ı evvel 14 mülâzım-ı sânî 20 zâbit vekili 5 ihtiyat zâbit namzedi 1 tabîb 1 tüfenkçi mecrûh olarak hastanelerde bulunduğu ma‘rûzdur.

Fî 4 Temmuz [1]331

12. Fırka Kumandanı

Kâim-makam

Selahaddin Adil


[1] ATASE ARŞİVİ, BDH-4862-3-021

Ayrıca Kontrol Et

Birinci Dünya Savaşına Ait Harita ve Krokilerde Yer Alan İşaretler ve Anlamları

Birinci Dünya Savaşı’na ait harita ve krokilerde yer alan işaretler ve karşılıkları incelenmiştir. Bu çalışmada …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir