Selahaddin Adil’in Muamelat-ı Zatiye Müdürlüğünün 15 Temmuz 1915 tarihli telgrafına cevaben yazdığı rapor

Muâmelât-ı Zâtîye Müdîrliğine[1]

C. fî 2 Temmuz sene [1]331 27958 telgraf.

Fırka karargâhıyla, piyade topçu alaylarının, süvari, istihkâm, sıhhîye bölükleriyle seyyar hastahânede el-yevm 1 kâim-makam 8 binbaşı 25 yüzbaşı 30 mülâzım-ı evvel 32 mülâzım-ı sânî 25 zâbit vekili 7 ihtiyat zâbit namzedi 8 tabîb 7 mükellef tabîb 4 eczâcı 5 baytar 10 kâtib 5 imâm 2 sivil kâtib 3 tüfenkçi 2 marangoz 2 demirci 1 serrâc 2 kamacı 2 posta me’mûru 1 na‘l-bendbaşı mevcûd 1 kâim-makam 1 binbaşı 3 yüzbaşı 5 mülâzım-ı evvel 14 mülâzım-ı sânî 20 zâbit vekili 5 ihtiyat zâbit namzedi 1 tabîb 1 tüfenkçi mecrûh olarak hastanelerde bulunduğu ma‘rûzdur.

Fî 4 Temmuz [1]331

12. Fırka Kumandanı

Kâim-makam

Selahaddin Adil


[1] ATASE ARŞİVİ, BDH-4862-3-021

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.