Perşembe , Haziran 13 2024

Ordunun Duası

Celal Sahir (Erozan), Çanakkale Muharebeleri’ne dair şiirini Türk Yurdu Dergisi’nde yayınlamıştır.

Ulu Tanrı’m, ay yıldızlı al bayrağın
Gölgesi hiç üstümüzden eksilmesin;
Düşmanların göz diktiği bu toprağın
Ana kalbi bizim için vursun; âmîn.

Ulu Tanrı’m, esir olan güzel Tûran
Daha kaç yıl hâkânına hasret çeksin?
Sen nasîb et, altın ordu, elde Kur’an,
Otağını Kut Dağı’nda kursun; âmîn.

Ulu Tanrı’m, bak önünde dize geldik,
Vatan için can vermeğe ettik yemin;
Biz vaktiyle üç dünyayı sarsan eldik,
Kolumuzda o güç yine dursun; âmîn.[1]


[1] Celal Sahir, ‘Ordunun Duası’, Türk Yurdu, Y. 4, C. 8, S. 11, 30 Temmuz 1331, s. 185-186.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.