Çanakkale’den Kaçanlara -İngilizlere

Midhat Cemal, Çanakkale Muharebeleri’ne dair şiirini Harb Mecmuası’nda yayınlamıştır.

Tarih mürekkeple yazılmaz, onu her gün
Tedvîn eder akmaktan usanmaz kanı Türk’ün
Türk’ün ki eğer nâmını etmezse zaman yâd
Tarihini milletlere eyler gider inşâd

Kimdir bu kaçanlar, karınız mı kızınız mı?
Cidden o mehâbetlidirednodlarınız mı?
Bir şâibe şeklinde duran öyle denizde?
Nâmusunuzun derbeder enkâzını biz de

Askerleriniz zannediyor aldanıyorduk!

Sen ey çete efrâdınahûnînrüesâ bul,
Harb etme fakat;tîgınırâyâtını kır, at;
Kâfi sana bir pençe-i gâret yed-i sirkat.[1]


[1] Midhat Cemal, “Çanakkale’den Kaçanlara –İngilizlere”, Harb Mecmuası, Y. 1, S. 5, Şubat 1331, s. 68.

Ayrıca Kontrol Et

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine Kumandan Beyefendim, Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.