Kütüphane

Mustafa Kemal, Anafartalar Muharebeleratı’na Ait Tarihçe, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990.

Kitap Adı;  Anafartalar Muharebatına Ait Tarihçe Kitabın Yazarı;  Mustafa Kemal ATATÜRK Basım Yeri;  Türk Tarih Kurumu Yayınları Basım Yılı;  1. Baskı 1943, 2. Baskı 1990, 3. Baskı 2011 Sayfa Sayısı; 87 Cilt Tipi; Karton Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kağıdı Dil; Türkçe ATATÜRK’ün “Anafartalar Muharebatı’na Ait Tarihçe” adını taşıyan eser ilk …

Daha Fazla

Uzun Beyaz Bulut Gelibolu

Kitap Adı: Uzun Beyaz Bulut Gelibolu Yayına Hazırlayanlar: Buket Uzuner Basım Yeri: İstanbul Basım Yılı: 2002 Sayfa Sayısı: 323 Cilt Tipi: Karton Kapak Kâğıt Cinsi: Kuşe Kâğıt Dil: Türkçe ISBN: 975-14-0824-5 Kurgu yazarı olarak kendi karakterini yaratmaya karar veren Buket Uzuner, hayatını yazmaya vermiştir. Birçok eser yayımlayan yazar, Çanakkale üzerine …

Daha Fazla

Harekât-ı Bahriye Corbett

Kitabın Adı:  Harekât-ı Bahriye Corbett, Yazarın Adı: Sir Julian Corbett Çeviren Adı: Ali Rıza Seyfioğlu Basım Yeri: Matba’a-i Bahriye Basım Yılı: 1926 Sayfa Sayısı: 678 Cilt Tipi:  Kağıt Kapak Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı Dil: Osmanlı Türkçesi      İngiltere Hükümeti, İmparatorluk Savunma Komisyonu tarih şubesinin belgelerine dayanarak Sir Julian Corbett tarafından …

Daha Fazla

Harb-i Umûmî Tarihi

Kitap Adı: Harb-i Umûmî Tarihi  Yazarın Adı: Stegemann, Hermann Çeviren: Mehmed Nihad Basım Yılı: 1918 Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Askeriye Sayfa Sayısı: 202 Cilt Tipi:  Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kağıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Eser, 1914-1918 arası meydana gelen büyük harbe dair yazıldığı dönem için önemli bir kaynak teşkil etmektedir. …

Daha Fazla

Gelibolu Şıhb-i Ceziresi Üzerinde Bulunmakta Olan İngiliz Heyet-i Seferiyesi’nin Tahliye Harekâtından Bahis Olup İngiltere Harbine Nezareti Tarafında Matbuat Vasıtasıyla Neşr Ettirilen General Sir Charles Monroe’nun Raporu Tercümesidir.

Eserin Adı:  Gelibolu Şıhb-i Ceziresi Üzerinde Bulunmakta Olan İngiliz Heyet-i Seferiyesi’nin Tahliye Harekâtından Bahis Olup İngiltere Harbine Nezareti Tarafında Matbuat Vasıtasıyla Neşr Ettirilen General Sir Charles Monroe’nun Raporu Tercümesidir. Yazarın Adı:  Charles Monroe Tercümanın Adı:  Rahmi Bey Basım Yılı: 1916 Basım Yeri: Matbaa-i Amire İstanbul Sayfa Sayısı: 27 Cilt Tipi: …

Daha Fazla

Çanakkale Tahliyesi

Kitap Adı: ÇANAKKALE TAHLİYESİ Kitabın yazarı: John de Robeck-Wemys-Rozelin Kitabın Mütercimi: Karargâh-ı umumi İstihbarat Şubesine Memur Erkan-ı Harbiye-i Bahriye’den Hüsameddin Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Amire Basım Yılı: 1333[1917] Sayfa Sayısı: 20 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Bu eser müttefik ordunun Gelibolu Yarımadası’ndan tahliyesini resmi …

Daha Fazla

Çanakkale Raporu

Kitap Adı: ÇANAKKALE RAPORU Kitabın yazarı: Sir Muris Hungay Kitabın Mütercimi: Karargâh-ı Umûmî İstahba‛rat Şu‛besine Me‛mûr Erkân-ı Harbiye-i Bahriyeden Hüsameddin Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Amire Basım Yılı: 1333 Sayfa Sayısı: 75 Cilt Tipi: Kâğıt Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kağıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Bu eser, 14 Ağustos 1914 tarihinden deniz harekâtına …

Daha Fazla

Çanakkale Raporları

Kitap Adı;  Çanakkale Raporları Kitabın Yazarı;  Ellis Ashmead Bartlett Basım Yeri;  İstanbul: Matbaa-i Âmire Basım Yılı;  1331[1915] Sayfa Sayısı; 191 Cilt Tipi; Karton Kapak Kâğıt Cinsi; Kitap Kâğıdı Dil; Osmanlı Türkçesi             Bu eser, savaş esnasında millî duyguları ön plana çıkmış, Osmanlı Devleti´ne ve Türk Milleti’ne karşı ön yargılı bir …

Daha Fazla

Kumkale Muharebatı

Kitap Adı;  Kumkale Muharebatı Kitabın Yazarı;  Mehmed Celaleddin Basım Yeri;  İstanbul Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası Basım Yılı;  10 Ağustos 1920 Sayfa Sayısı; 51 Cilt Tipi; Karton Kapak Dil; Osmanlı Türkçesi Eser, dört yıllık genel savaşta yalnız iki gün süren Kumkale Muharebelerini ele almıştır. İki gün sürmesine rağmen çok çetrefilli geçtiğini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu hususta çıkarmadan …

Daha Fazla

Çanakkale’de Bahriyelerimiz

Kitap Adı: ÇANAKKALE’DE BAHRİYELİLERİMİZ Muharriri: Emil VEDEL Kitabın Mütercimi: Başkumandanlık Karargâh-ı Umumisi İstihbarat Şubesi’nde Memur İhtiyat Mülâzım-ı Sânisi Ahmed Lütfullah Basım Yeri: İstanbul Matbaa-i Âmire Basım Yılı: 1332[1916] Sayfa Sayısı: 86 Cilt Tipi: Karton Kapak Kâğıt Cinsi: Kitap Kâğıdı Dil: Osmanlı Türkçesi Bu kitap 1915-1920 yılları arasında Osmanlı subaylarına yararlı …

Daha Fazla