Çarşamba , Temmuz 24 2024

Bir Şehit Annesinin Mektubu

Huzûr-ı Âlîlerine

Kumandan Beyefendim,

Evvela arz-ı ihtiramat eylerim: Binaenaleyh oğlum Ömer Onbaşı’nın şehid olduğuna dair mektubunuzu kemâl-i ta’zim ile aldım tekrar-be-tekrar okudum ve pek çok sevindim, sevindim ki şehid vâlidesi oldum. Allah yakın vakitte zat-ı âlinizi sevindirsin. Büyük teşekkürler ederim. Cenab-ı Allah zât-ı âlînizden razı olsun. Oğlum Ömer’imin şefaatine nâil olmanızı acizane olarak Cenab-ı Hakk’a dua etmekte kusur etmeyeceğime emin olunuz. Zât-ı âlîniz gibi gayyur ve fedakâr kumandanları Allah din ve devlete vatan ve milletimize bağışlasın, var olunuz efendim.

Fi 4 Teşrîn-i evvel 331 (17 Ekim 1915)

İzmir Vilâyeti dâhilinde Bayındır kazasına merbut Hamidiye

Karyesinde şehid Ömer Onbaşı’nın vâlidesi Hâbibe[1]


[1] Çanakkale Mektupları, Yay. Haz. Metin Uçar, İstanbul: Süeda Yayınları, 2015, s.10-11.

Ayrıca Kontrol Et

Gelibolu (2005)

“Gelibolu”, Yönetmenliğini Tolga Örnek’in yaptığı, Çanakkale Cephesini konu alan bir belgesel filmdir. Belgeselde cepheye hem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.