Perşembe , Haziran 13 2024

Salih Omurtak’ın Çanakkale Savaşı Hatırası

Tarih; 3 Temmuz 1915[1]. Çanakkale siperler harbinin en civcivli zamanı cepheye sürülen her taze tümenin birkaç günde erimekte olduğu ana baba günleri.

O gün devamlı düşman taarruzlarını karşılamak için taze kuvvet isteyen cepheyi bizzat yerinde tetkik ve tefrişe memur edilen erkân-ı harp Yüzbaşı Salih Bey[2] ön siperlere kadar sokulabilmek için yüzlerce yaralı ve şehidin üzerlerinden atlamak ve sıçramak zorunda! Gözüne yakasındaki subaylık yıldızı ilişen tanımadığı bir yaralı takılır. Sırtındaki yegâne bürümcük gömleğini çıkartarak yarayı sarmaya, akan kanları durdurmaya çalışır. Fakat esas vazifesi, cephe vaziyetini tespit etmektir. Koşar, dolaşır. O zaman cephenin fırka erkân-ı harbi olan merhum Saffet Arıkan’ın yanında bir kova dolu su içer! (Merhum, bu kova ile su içmeyi sık sık ve kıymetli bir hâtıra gibi anlatırdı.) Dönüşünde vaziyet çok vahimleşmiş ve düşman ateş ve taarruzu şiddetlenmiştir. O yine gömleğiyle sardığı yaralıyı yerinde bulur ve bir nefer kaputunun içinde ilk sargı yerine kadar taşıtır ve yaralını sardırır. Kanama sebebiyle yaralının nakil olması mümkün değildir. Fakat Salih Bey, sedye bulur. Onu bir gece içerisinde Çanakkale hastanesine kadar sevk ettirir ve kurtarır.

Genç yüzbaşılığında Çanakkale gibi zafer destanları yaratan bir cephede geçirdiği bu heyecanlı anları merhum, hemen her fırsatta anlatmaktan büyük bir zevk heyecan duyar ve tekrarlayarak: “Ömrümde bir kere tam bir kova su içtim.” der ve gülerdi.[3]

Hüsnü Kazım Uygur[4]


[1] Mehmet Salih Omurtak, kaynaklarda geçen bilgiler ışığında Çanakkale Cephesi’ne 9 Temmuz 1915 tarihinde katılmıştır. Yazının ve aynı zamanda hatırânın sahibi, olayın yaşandığı tarihi yanlış aktarmıştır.

[2] Mehmet Salih Omurtak, 6 Eylül 1889 yılında doğmuştur.  İlköğrenimi İstanbul Yusufpaşa’daki özel Mekteb-i Osmani’de tamamladıktan sonra, 14 Ocak 1905’te Harp Okulu’na girmiştir. 20 Eylül 1907’de teğmen rütbesiyle okulunu birincilikle bitirerek kurmay sınıfına ayrılmıştır. 13 Ağustos 1910 tarihinde Harp Akademisi’nden yüzbaşı rütbesi ile mezun olmuştur. 1914 yılının Şubat ayında Genelkurmay karargâhında 3’üncü Şube Müdürlüğü, 1’inci Kolordu’da kurmay subaylık, 7 Şubat 1915’te ise 2’nci Ordu kurmay subaylığı yapmıştır.  Omurtak Çanakkale Cephesi’ne, 2’nci Ordu Komutanı Vehip Paşa’nın kurmayı olarak 9 Temmuz 1915 tarihinde gelmiştir. Cephedeki ilk muharebesi ise 12-13 Temmuz tarihinde gerçekleşen İkinci Kerevizdere Muharebesi olmuştur. Muharebe sonrasında binbaşılık rütbesine terfi eden Omurtak, Çanakkale’den sonra Doğu ve Azerbaycan cephelerindeki muharebelere katılmıştır. Ayr. Bkz. Ersoy Zengin, Orgeneral Mehmet Salih Omurtak Paşa’nın Hayatı ve Askeri Faaliyetleri (1889-1954), Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler, Ankara, 2021.

[3] Akşam Gazetesi, 3 Haziran 1956.

[4] Metinde bahsedilen yaralı, bu yazının sahibi ve o tarihte genç bir istihkâm zabiti olan Hüsnü Kazım Uygur’dur.

Ayrıca Kontrol Et

ÇANAKKALE MERKEZ HASTANESİ’NİN BOMBALANMASI

Yayına Hazırlayan: Ömer GÖN Her savaşta olduğu gibi cephede bir tarafın öldürmeye çalışması ve cephe …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.